Soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku

9. listopadu 2007, ostatní, přečteno: 4141×

Jihomoravský kraj vyhlásil soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2007“. Jejím hlavním smyslem je vhodně motivovat vlastníky památek, a zlepšit tak jejich přístup k příkladné obnově kulturního dědictví.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kterýkoliv občan může navrhnout do soutěže památku nebo její část opravenou v roce 2007. Návrhy do soutěže je možné podávat písemně na adresu odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno nebo e-mailem na adresu smuk.rostislav@kr-jihomoravsky.cz do 20. prosince 2007.

Z těchto návrhů bude odbornou komisí do soutěže vybráno 15 památek, jejichž fotografie s popisy budou umístěny na webových stránkách kraje umožňujících od 15. ledna do 15. února 2008 přímé hlasování, ze kterého vyjde vítěz soutěže.


Podmínky soutěže

I. ročník (2007–2008) soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2007“

V ZÁJMU MOTIVACE VLASTNÍKŮ KULTURNÍCH PAMÁTEK K PŘÍKLADNÉ OBNOVĚ VYHLAŠUJE RADA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE I. ročník SOUTĚŽE „NEJLÉPE OPRAVENÁ KULTURNÍ PAMÁTKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2007“. Soutěž organizačně a odborně garantuje odbor kultury a památkové péče, Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Předmět soutěže:
Soutěž má motivovat širokou veřejnost, nejen vlastníky kulturních památek o obnovu kulturních památek v jejich okolí.

Vyhlášení soutěže, uzávěrka přihlášek, vyhlášení výsledků:
Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2007. Ukončení hlasování bude do 15. února 2008. Vyhlášení vítězů se uskuteční v měsíci březnu 2008.

Účastníci soutěže:
Do soutěže mohou být navrženy památky (i dílčí části) opravené v roce 2007. Návrhy může podávat kterýkoliv občan.
Účastníkem soutěže se stává vlastník navrženého objektu.
Písemný návrh bude adresován na odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,
e-mailový návrh: smuk.rostislav@kr-jihomoravsky.cz.

Organizace soutěže:
Z navržených památek bude soutěžní komisí (složení komise: 2 členové RJMK, vedoucí odboru kultury a památkové péče + jeden pracovník oddělení památkové péče odboru, ředitel Národního památkového ústavu + jeden pracovník, jeden člen Komise kulturní RJMK) vybráno 15 nejlepších návrhů, které budou soutěžit o ceny.
Vybrané památky budou vyfotografovány, fotografie a doprovázející popisné texty budou uveřejněny na internetu. Webová stránka soutěže bude umožňovat přímé hlasování. Dle počtu obdržených hlasů bude stanoveno konečné pořadí a přiděleny ceny.

Ocenění:
S umístěním na prvních třech místech jsou spojeny peněžité odměny ve výši:
první místo – 150 tis. Kč
druhé místo – 100 tis. Kč
třetí místo – 50 tis. Kč.

Závěrečná ustanovení:
Proti rozhodnutí poroty a vyhlašovatele není odvolání.

Rada Jihomoravského kraje, Brno 18. října 2007

 

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter