Beseda s důchodci v Blansku-Klepačově

8. prosince 2007, okolní obce, přečteno: 6676×

Ve středu 21. listopadu se v Klepačově uskutečnila tradiční Beseda s důchodci, kterou aktiv Sboru pro občanské záležitosti v Klepačově pořádá v závěru roku již mnoho let.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Letos se jí zúčastnilo více než 70 % pozvaných důchodců a tak téměř stovka seniorů zcela zaplnila sál Kulturního domu. Po krátkém zhodnocení činnosti Sboru za uplynulé období a informacích o dění v Klepačově, pokračovala beseda kulturním programem.

Jako první vystoupili obyvatelé chráněných bytů centra VELAN a klienti Domova Olga s vánočním pásmem koled a scének, které se setkalo s nadšeným ohlasem. Mnohým seniorům se v očích zaleskly slzy, když viděli, s jakým nadšením, zaujetím a radostí účinkující své vystoupení prožívali. Mohli se také přesvědčit o tom, jak jsou naši noví spoluobyvatelé srdeční a šikovní.

Velan

Dále vystoupili Mgr. Eva Nečasová a Zdeněk Krupica a za hudebního doprovodu Zbyňka Petržely zazpívali několik árií ze známých oper. Krásné hlasy a procítěný přednes umocnily kulturní prožitek.

klep3

K tanci a poslechu hrála stejně jako v minulém roce Veselá dvojka – Pavel Krška a Lubomír Peterka, kteří se postarali o dobrou náladu. Nejen senioři, ale také ostatní účastníci odcházeli domů spokojeni a jistě se těší na příští setkání s pocitem, že i v dnešní uspěchané době strávili příjemný podvečer.

klep1

Je však nutno zdůraznit, že tato beseda by se nemohla uskutečnit bez laskavé podpory sponzorů, a proto bychom chtěli upřímně poděkovat Městskému úřadu Blansko, ale hlavně klepačovským podnikatelům a organizacím. Finančně přispěli: Kovoobrábění – Karel Ševčík, zaměstnanci firmy Prins – manželé Navrátilovi, Modelárna a truhlárna – Zdeněk Klíma, Megastav – Dalibor Čermák, Autodílna – Ludvík Maurer, Autodoprava – Vladimír Vaněk, dále pak hasiči a branné sporty.

Vřelý dík patří i manželům Kratochvílovým, pracovníkům Domova Olga a všem jejich klientům, kteří na besedě vystoupili.

LM