Dávky státní sociální podpory – změny od 1. 1. 2008

28. prosince 2007, ostatní, přečteno: 10351×

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů byl s účinností od 1. 1. 2008 mimo jiné novelizován i zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zákonné úpravy se dotknou téměř všech dosud vyplácených dávek, s výjimkou dávky „příspěvek na bydlení“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podstatná změna spočívá v tom, že se odstraňuje každoroční automatická valorizace dávek a výše téměř všech dávek bude od ledna 2008 stanovena pevnou částkou.

Dávka přídavek na dítě se bude vyplácet pouze rodinám s příjmy do 2,4násobku životního minima v pevné výši podle věku dítěte: do 6 let 500 Kč, od 6 do 15 let 610 Kč a od 15 do 26 let 700 Kč. Nárok na sociální příplatek vznikne, pokud rozhodný příjem rodiny za předcházející čtvrtletí nepřesáhne 2,0 násobek částky životního minima rodiny. Příspěvek na školní pomůcky se od ledna 2008 ruší.

Příspěvek při převzetí dítěte, jako jedna z dávek pěstounské péče, bude činit na dítě do 6 let 8 000 Kč, od 6 do 15 let 9 000 Kč a od 15 do 18 let 10 000 Kč. Porodné se bude na každé narozené dítě vyplácet v jednotné výši 13 000 Kč. Na pohřebné bude mít nárok pouze osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, výše dávky zůstává beze změny, tj. 5 000 Kč.

Zcela nově je koncipována dávka rodičovský příspěvek. Základní podmínkou nároku je osobní celodenní a řádná péče o nejmladší dítě v rodině. Umožňuje se volba ze tří variant. Rychlejší čerpání do 24 měsíců věku dítěte ve zvýšené výměře 11 400 Kč měsíčně si může zvolit pouze rodič, který měl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále PPM) v denní výši alespoň 380 Kč a volba musí proběhnout následující kalendářní měsíc po 22 týdnech života dítěte (31 týdnů u vícečetných porodů).

Klasické čerpání do 36 měsíců věku dítěte v základní výměře 7 600 Kč měsíčně si může zvolit pouze rodič, který měl nárok na PPM v jakékoliv výši, a volba musí proběhnout nejpozději ve 21 měsících života dítěte. V případě pomalého čerpání do 48 měsíců věku dítěte se dávka vyplácí do 21 měsíců věku dítěte v základní výměře 7 600 Kč a dále pak do 4 roků jeho věku ve snížené výměře 3 800 Kč. Do tohoto režimu jsou automaticky zařazeni rodiče, kterým nárok na PPM nevznikl, anebo ti, kteří nezvolili žádnou z předchozích variant. Rodič se pro variantu čerpání dávky musí rozhodnout v zákonem stanovených lhůtách, nebude moci být provedena zpětně a nebude ji možno měnit, a to ani při střídání rodičů v pobírání dávky.

U zdravotně postižených dětí bude nárok na rodičovský příspěvek do 7 let věku ve výši
7 600 Kč. Žadatelé, kteří dosud rodičovský příspěvek pobírají a budou tuto dávku nárokovat i nadále, musí od 1. 1. 2008 podat novou žádost u příslušného úřadu práce, pracoviště státní sociální podpory. Při posuzování nároku bude v těchto případech rozhodující, jakého věku dítě dosáhne k 31. 12. 2007. U dětí mladších 21 měsíců bude moci rodič provést volbu klasického čerpání rodičovského příspěvku v případě, že měl nárok na PPM. Pokud rodiči nárok na PPM nevznikl nebo pokud nezvolil klasické čerpání dávky, bude automaticky pobírat rodičovský příspěvek v režimu pomalejší varianty. Na děti, které budou starší 21 měsíců, bude vyplácena do 3 let jejich věku částka 7 600 Kč a dále do 4 roků 3 800 Kč, u dětí starších 3 roků ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

V případě návštěvy dětí v předškolních a školních zařízeních došlo ke zpřesnění výjimek při současném zachování nároku. Dítě starší 3 let věku může být v zařízení buď 4 hodiny denně, nebo 5 kalendářních dnů v měsíci. Dítě školního věku může nově navštěvovat základní školu speciální 4 hodiny denně.

Úřad práce v Blansku