Vzpomínka na Vratislava Grolicha

1. prosince 2007, ostatní, přečteno: 4829×

Dne 14. listopadu 2007 zemřel významný blanenský vlastivědný pracovník PhDr. Vratislav Grolich. Jeho dílo, které za sebou zanechal, mělo pro blanenský region veliký přínos.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

PhDr. Vratislav Grolich

Vratislav Grolich se narodil 18. října 1931 v Kroměříži. Po absolvování gymnázia v Litovli, vystudoval Palackého univerzitu v Olomouci. Poté několik let vykonával učitelskou praxi v Rýmařově, než v roce 1959 zakotvil natrvalo v Adamově. Právě v Adamově začal rozvíjet svou vlastivědnou činnost spojenou s vydáváním časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. V Blansku se zprvu uplatnil jako pedagog na tehdejší jedenáctileté střední škole (dnes gymnázium v Blansku), kde vyučoval latině a dějepisu. V roce 1969 se po úspěšném konkurzu stal ředitelem Okresního muzea v Blansku. Bylo to v době, kdy finišovala renovace zámecké budovy a bylo nutné připravit expozice.

Okresní muzeum v Blansku bylo slavnostně otevřeno 22. června 1969. Zásluhou dr. Grolicha byly jako první otevřeny dvě stálé expozice, které se nejvíce týkaly historie Blanska. Byly to „Moravský kras krásný a tajemný“„Blanenská umělecká litina“. V roce 1969 se také podílel na vzniku dvou odborných periodik: Letopisech města Blanska (vycházející v letech 1969–1971) a Sborníku Okresního vlastivědného musea v Blansku (vychází pod změněným názvem dodnes). Bohužel hned na počátku normalizačního období v roce 1970 byl ze své funkce ředitele odvolán, a to i přesto, že za pouhý rok ve funkci měl obdivuhodné výsledky. V muzeu poté působil jako řadový odborný pracovník. V tomto období se především staral o sbírku blanenské umělecké litiny. Teprve v roce 1990 mu byla vrácena ředitelská funkce, ve které setrval až do roku 1992. Mezitím v roce 1980 obhájil na Masarykově univerzitě doktorát na téma Lomnické panství v letech 1622–1850.

Kromě jeho výstavní, sbírkové a expoziční činnosti stojí za zmínku publikační činnost, která je neobyčejně rozsáhlá. Z množství článků, recenzí, publikací či překladů, které za 50 let své vědecké práce uveřejnil, bych chtěl připomenout především zpřístupnění podstatné části díla dr. Jindřicha Wankla. V roce 1984 vyšla díky překladu dr. Grolicha Wanklova kniha Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti (Brno, 1984), která je unikátním dílem nejen pro poznání Moravského krasu. Soustavnou vědeckou činnost vyvíjel taktéž na poli průmyslové výroby, a to nejen v blanenském regionu. Nejvíce se zabýval blanenskou uměleckou litinou, která proslavila místní železárny daleko za českými hranicemi. Dlouholetý výzkum blanenské umělecké litiny završil dr. Grolich publikací Blanenská umělecká litina (Brno, 1991). Čest jeho památce!

Mgr. Jindřich Čeladín