Dobrovolní hasiči okrsku Blansko bilancovali

13. března 2008, ostatní, přečteno: 4415×

V únoru se v Lažánkách sešli velitelé a starostové SDH okrsku Blansko na Výroční valné hromadě, aby zhodnotili svoji činnost za rok 2007.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Starosta okrsku br. Daněk přednesl zprávu o činnosti, ve které vyhodnotil plán práce za r. 2007. Kladně bylo hodnoceno uspořádání I. kola soutěže v požárním sportu konané na Těchově. Vítězná družstva, muži Těchov „B“ a ženy z Těchova, postoupili do okresního kola, ve kterém se muži Těchova umístili na pěkném 4. místě. Ve své zprávě rovněž vyzdvihl práci těch, kteří se věnují výcviku mladých hasičů a snaží se tak o výchovu svých nástupců. Kriticky se vyjádřil k tomu, že se nepodařilo uspořádat plánované námětové cvičení v Lažánkách a k nízké účasti zástupců okrsku na okresním shromáždění delegátů ve Skalici nad Svitavou.

V následující diskusi velitelé a starostové jednotlivých SDH podali informaci o činnosti sborů v oblasti požární ochrany, v oblasti kulturní a společenské nebo pomoci obcím. Ve všech těchto oblastech mají hasiči svoje „prsty“. Bylo konstatováno, že není dokončena instalace nadzemních hydrantů tak, jak bylo v roce 2007 naplánováno. Bude nutné toto znovu projednat a dokončit v letošním roce. Kritika také zazněla na neúčast zástupců SDH Lažánky na této VVH přesto, že se konala v jejich obci. Dále bylo konstatováno, že se také po malých krůčcích daří nahrazovat starou techniku novou a zlepšovat výstroj a výzbroj hasičů. Je nutné v tomto trendu pokračovat, protože záchrana majetku a zdraví občanů je hlavním posláním hasičů při likvidaci vzniklých událostí. Bohužel v některých sborech se projevuje generační problém, starším ubývá sil a těžko se daří získat nové mladé hasiče pro tuto dobrovolnou, ale odpovědnou a náročnou práci.

Místostarosta br. Musil přednesl návrhu plánu činnosti okrsku na r. 2008 a jménem výkonného výboru OS HČMS poděkoval všem za práci v minulém roce, ať už to bylo při likvidaci požárů, odstraňování následků po přívalových deštích, zprůjezdnění cest od popadaných stromů po větrných smrštích, nebo pří výchově mladých hasičů. Ve svém vystoupení ocenil aktivní činnost SDH Olešná v posledních letech a vyjádřil poděkování za práci vedoucích kolektivů mladých hasičů na Olešné a Těchově. V roce 2008 budou také dva sbory našeho okrsku slavit významné výročí – SDH Spešov 110. výročí a SDH Olešná 80. výročí založení.

Na závěr jednání bylo schváleno usnesení, pokladní zpráva a plán práce na rok 2008.

Milan Křivánek
člen okrskového výboru Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter