Stavba silnice II/374 znovu pokračuje

6. června 2008, okolní obce, přečteno: 5925×

V pondělí 2. 6. 2008 bylo předáno staveniště firmě Silnice Brno, která je hlavním dodavatelem stavby 3. úseku silnice II/374 z Ráječka po Rájec-Jestřebí. Realizace stavby započne ihned, termín dokončení je stanoven na listopad 2009.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nová část silnice povede od křižovatky u Ráječka po napojení na komunikaci na rovince mezi Spešovem a Rájcí-Jestřebí. Zde vznikne nová křižovatka, která změní způsob přednosti v tomto místě. Také je to jediné místo, které nějak ovlivní stávající dopravu, a to pouze při napojování nové komunikace.

„Předpokládáme, že se začne stavět na několika místech současně. Pravděpodobně sejmutím ornice, přípravou stavby čtyř mostů, které jsou na trase, překládkami inženýrských sítí a přepojením kanalizace Spešova na čerpací stanici u Ráječka,“ vyjmenovala jen část z mnoha přípravných prací vedoucí technicko-správního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje pro oblast Blansko Eva Zouharová.

Na zahájení stavby nového úseku se čekalo dlouho. Brzdily ji problémy s výkupy pozemků. Práce se mohou naplno rozběhnout až nyní, přibližně po roce, kdy jsou všechny majetkové vztahy vypořádány a bylo získáno stavební povolení.

Současně se stavbou třetího úseku je připravována 4. etapa – průtah městem Rájec-Jestřebí. Dokumentace k územnímu řízení je hotová a předána dotčeným organizacím k vyjádření. Napojení 4. části je plánováno na silnici II/377 za mostem přes Svitavu u fotbalového hřiště, dále povede městem až k bytovkám za Rájcí.