Městská hromadná doprava v průběhu stavby okružní křižovatky

17. července 2008, ostatní, přečteno: 5799×

Pokyny pro zajištění dopravní obslužnosti MHD Blansko a veřejné linkové dopravy po dobu provádění prací a uzavírek ulic. Stavba okružní křižovatky – ul. Smetanova, Sadová, nám. Republiky a Masarykova.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Uzavírka ulic Seifertova, Sadová, nám. Republiky bude po dobu stavby provedena po etapách.

I. etapa
Termín od 21.7 do 27.7.2008

Uzavírka úseku ul. Seifertova, křiž. Seifertova-Sadová s III/37440 (ul. Sadová od křižovatky cca 30 m v obou směrech), nám. Republiky – provoz pro veškerou dopravu mimo autobusy obousměrný, POZOR na změnu provozu!!!

zrušena zastávka Seifertova – náhradní zastávka pod kinem, osazeny budou oba směry

II. etapa
Termín od 28.7. do ukončení stavby

Uzavírka nám. Republiky včetně okružní křižovatky, ul. Seifertova – provoz pro veškerou dopravu obousměrný, POZOR na změnu provozu!!!

zrušena zastávka nám. Republiky – náhradní zastávka pro linky MHD – zastávka na ul. Seifertova (umístěna na parkovišti za Komerční bankou Blansko), pro linku veřejné linkové dopravy 234 – ADAST

Objízdné trasy

I. etapa

Objízdná trasa základní – Poliklinika – ul. Wolkerova – nám. Míru – ul. Bartošova – ul. Masarykova – ul. Smetanova ul. Svitavská/Poříčí

Objízdné trasy pro linky MHD Blansko

Linka 221

liché spoje Poliklinika – Wolkerova – nám. Míru – Bartošova – Masarykova – zast. Pod kinem – Smetanova – Poříčí – Mlýnská – Dvorská

sudé spoje nám. Republiky – Masarykova – Bartošova – nám. Míru – Wolkerova – Sadová – Poliklinika

Linka 222

liché spoje 3, 15, 19, 21 ADAST – otočení okružní křižovatka – Svitavská – Fügnerova – Masarykova – zast. Pod kinem – Smetanova – Poříčí

spoj 7 Svitavská – Poříčí – Mlýnská – Rožmitálova – nám. Republiky – Masarykova – zast. Pod kinem – Bartošova – nám. Míru – Wolkerova – Sadová – Poliklinika

oproti JŘ bude nejprve obsloužena zast. nám. Republiky, poté Pod kinem

sudé spoje beze změny

Linka 223

liché spoje Poliklinika – Wolkerova – nám. Míru – Bartošova – Masarykova – zast. Pod kinem – Smetanova – Poříčí

sudé spoje beze změny

Linka 224

liché spoje 13, 31 ADAST – otočení okružní křižovatka – Svitavská – Fügnerova – Masarykova – zast. Pod kinem – Smetanova – Poříčí

spoje 11, 23, 33, 37 Poliklinika – Wolkerova – nám. Míru – Bartošova – Masarykova – zast. Pod kinem – Smetanova – Poříčí

sudé spoje 20, 32, 44 nám. Republiky – Masarykova – Bartošova – nám. Míru – Wolkerova – Sadová – Poliklinika

spoj 6 ADAST – otočení okružní křižovatka – Svitavská – Fügnerova – Masarykova – zast. Pod kinem – Smetanova – Poříčí – Mlýnská – Dvorská

Linka 225

liché spoje 15 aut. st. – Svitavská – Fügnerova – Bartošova – Masarykova – zast. Pod kinem – Smetanova – Poříčí

spoje 13, 21, 29 ADAST – otočení okružní křižovatka – Svitavská – Fügnerova – Masarykova – zast. Pod kinem – Smetanova – Poříčí

spoj 23 ČKD ředitelství – Masarykova – zast. Pod kinem – Smetanova – Poříčí

sudé spoje beze změny

Linka 227

liché spoje 9, 11, 13, 19 Metra I – Masarykova – zast. Pod kinem – Smetanova – Poříčí – Mlýnská – nám. Svobody – Rožmitálova – nám. Republiky – Masarykova – Bartošova – nám. Míru – Wolkerova – Sadová – Poliklinika

spoje 7, 21, 23, 25, 27 ADAST – Poříčí – Mlýnská – nám. Svobody – Rožmitálova – nám. Republiky – Masarykova – zast. Pod kinem – Bartošova – nám. Míru – Wolkerova – Sadová – Poliklinika
oproti JŘ bude nejprve obsloužena zast. nám. Republiky, poté Pod kinem

sudé spoje 8, 12 Poliklinika – Wolkerova – nám. Míru – Bartošova – Fügnerova – Svitavská – Poříčí – Mlýnská – Rožmitálova – nám. Republiky – Masarykova – zast. Pod kinem – Masarykova – Metra I 
oproti JŘ bude nejprve obsloužena zast. nám. Republiky, poté Pod kinem

spoje 4, 6, 10 Poliklinika – Wolkerova – nám. Míru – Bartošova – Masarykova – zast. Pod kinem – Smetanova – Poříčí – Mlýnská – nám. Svobody – Rožmitálova – nám. Republiky – Smetanova – Svitavská – ADAST

Objízdná trasa pro linku 235 Blansko-Lomnice

sudé spoje Poliklinika – Wolkerova – nám. Míru – Bartošova – Fügnerova – Svitavská – Poříčí

II. etapa

Objízdná trasa základní – Poliklinika – ul. Wolkerova – nám. Míru – ul. Bartošova – Fügnerova – Svitavská – Poříčí

Objízdné trasy pro linky MHD Blansko

Linka 221

liché spoje beze změny

sudé spoje nám. Svobody – Seifertova – zast. parkoviště Komerční banka – odbočení doleva Sadová

Linka 222

liché spoje 3, 15, 19, 21 ADAST – otočení okružní křižovatka – Svitavská – Fügnerova – Bartošova – Hybešova – Seifertova

spoj 7 aut. st. – Svitavská – Fügnerova – Bartošova – Hybešova – Seifertova

Linka 223

liché spoje beze změny

sudé spoje 2, 20,22 nám. Svobody – Seifertova – zast. parkoviště Komerční banka – Hybešova – Bartošova – Fügnerova – Svitavská – otočení okružní křižovatka – zast. ADAST – Svitavská – aut st.

Linka 224

liché spoje 13, 31 aut. st. – Svitavská – ADAST – otočení okružní křižovatka – Svitavská – Fügnerova – Bartošova – Hybešova – Seifertova

sudé spoje 6 aut. st. – Svitavská – ADAST – otočení okružní křižovatka – Svitavská – Fügnerova – Bartošova – Hybešova – Seifertova – nám. Svobody – Dvorská – Sever – Dvorská – Mlýnská – Poříčí – Komenského – Brněnská

spoje 4, 34, 38 nám. Svobody – Seifertova – zast. parkoviště Komerční banka – Hybešova – Bartošova – Fügnerova – Svitavská – otočení okružní křižovatka – zast. ADAST – Svitavská – aut st.

spoj 48 nám. Svobody – Seifertova – zast. parkoviště Komerční banka – Hybešova – Metra I

spoje 20, 32, 44 nám. Svobody – Seifertova – zast. parkoviště Komerční banka – odbočení doleva Sadová

Linka 225

liché spoje 13, 21, 29 Svitavská – ADAST (řidič informuje cestující, že po dobu uzavírky ul. Seifertova zastávku Seifertova z časových důvodů neobsluhuje) – Poříčí

spoj 15 aut. st. – Svitavská – Fügnerova – Bartošova – Hybešova – Seifertova – nám. Svobody

spoj 23 ČKD ředitelství – Masarykova – Hybešova – Seifertova – nám. Svobody
sudé spoje beze změny

Linka 227

liché spoje 9, 11, 13, 19 Metra I – Masarykova – Fügnerova – Svitavská – Poříčí – Mlýnská – nám. Svobody – Seifertova – zast. parkoviště Komerční banka (řidič informuje cestující, že po dobu uzavírky nám. Republiky bude zastávka obsluhována na těchto spojích jen v jednom směru) – odbočení doleva – Sadová

spoje 7, 21 23 25, 27 aut. st. – Svitavská – ADAST – Poříčí – Mlýnská – nám. Svobody – Seifertova – zast. parkoviště Komerční banka (řidič informuje cestující, že po dobu uzavírky nám. Republiky bude zastávka obsluhována na těchto spojích jen v jednom směru) – odbočení doleva – Sadová

sudé spoje 2 poliklinika – Sadová – Seifertova – nám. Svobody – Mlýnská – Poříčí – Svitavská – ADAST – Svitavská – aut. st.

spoje 4, 6, 10 poliklinika – Sadová – Seifertova (řidič informuje cestující, že po dobu uzavírky nám. Republiky bude zastávka obsluhována na těchto spojích jen v jednom směru) – nám. Svobody – Mlýnská – Poříčí – Svitavská – ADAST – Svitavská – aut. st.

spoje 8, 12 poliklinika – Sadová – Seifertova (řidič informuje cestující, že po dobu uzavírky nám. Republiky bude zastávka obsluhována na těchto spojích jen v jednom směru) – nám. Svobody – Mlýnská – Poříčí – Svitavská – Fügnerova – Masarykova – Metra I – aut. st.

V Blansku dne 17. července 2008

Zpracoval: Richard Maňoušek, ved. div. OD ČAD Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter