Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výběrové řízení na funkci: ředitel Městské policie Blansko

4. července 2008, zprávy z MěÚ, přečteno: 4538×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitel Městské policie Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zákonné podmínky:

 • státní občan ČR
 • věk min. 21 roků
 • bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění
 • tělesná a duševní způsobilost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání

Další požadované předpoklady:

 • komunikativní osobnost
 • organizační schopnosti
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B
 • osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, výhodou
 • praxe u bezpečnostních složek nebo ve veřejné správě výhodou
 • zbrojní pas výhodou
 • znalost cizího jazyka výhodou

Způsob a termín nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 15.09.2008 nebo dle dohody

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 23. 7. 2008

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • koncepce činnosti Městské policie Blansko v rozsahu 2 stran formátu A4
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „MP – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
PhDr. Jaroslava Králová, starostka
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter