Výběrové řízení na funkci: referent správního řízení v oddělení stavebního řádu

20. srpna 2008, cestovní ruch, přečteno: 5069×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referent správního řízení v oddělení stavebního řádu odboru stavební úřad MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské (případně středoškolské s maturitou) vzdělání směru stavebního, architektury, právního

Další požadované předpoklady:

 • komunikativní a flexibilní osobnost
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • praxe ve veřejné správě vítána
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalost AJ nebo NJ vítána

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, nástup k 01.10.2008 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími, platová třída 9

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 9. 9. 2008

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SÚ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter