Přijďte se podívat do nízkoprahového klubu!

19. září 2008, tiskové zprávy, přečteno: 4863×

Česká asociace streetwork, Nadace Vodafone ČR a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež připravují Týden nízkoprahových klubů od 22. do 28. září 2008.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cílem Týdne nízkoprahových klubů je upozornění na práci a význam nízkoprahových zařízení, která vyplňují bílé místo mezi společností a dospívajícími. Nízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik.

Blanenský Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC pro veřejnost, laickou i odbornou veřejnost připravil den otevřených dveří spojený s výstavou výtvorů vzniklých na happeningu StreetArt Jam, který se konal na začátku září.

Dveře klubu PVC se otevřou od 9 do 16 hodin v úterý 23. 9. 2008.

V průběhu roku je klub PVC otevřen třikrát týdně od 14 do 19 hodin. V loňském roce činila průměrná návštěvnost klubu 53 dospívajících denně, za rok se v centru objeví až 450 mladých tváří.

Vedle poradenství o běžných obtížích v dospívání (problémy ve škole či s rodiči, partnerské vztahy, vztahy v partě, peníze, drogy) je v klubu realizován program specifické sociální prevence pro dívky, týkající se otázek sexu, partnerských vztahů a gynekologické problematiky, dále specifická prevence drogových závislostí, násilí a základy první pomoci.

Nízkoprahové kluby jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky, místem pro vlastní aktivity (např. zkoušku kapely, tvorbu vlastních webových stránek, zorganizování turnaje ve stolním fotbale, půjčení si oblíbeného časopisu). Výraz nízkoprahový znamená „dostupný, neodrazující od vstupu“.

Kontakt na klub:

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko
Sdružení Podané ruce, o.s.
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel. 516 410 621
email: blansko@podaneruce.cz
web: http://pvcklub.unas.cz
Vedoucí: Mgr. Helena Kotová, 777 916 283

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter