Vaše cesty k bezpečí aneb Jak se zachovat v mimořádných situacích

6. září 2008, ostatní, přečteno: 3346×

Hasičský záchranný sbor Jm kraje ve spolupráci s Policií ČR – Městským ředitelstvím Brno a Diecézní charitou Brno zahájil v červnu 2008 rozsáhlý projekt informování veřejnosti o žádoucím chování před a při vzniku mimořádné události nebo krizové situace s názvem „Vaše cesty k bezpečí“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Důvodem pro tuto naši aktivitu je především fakt, že značná část občanů neví, jak se v takové situaci správně zachovat a také to, že na mnoho mimořádných situací se lze předem připravit. Náš záměr vychází z Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, která byla schválena vládou ČR dne 25. 2. 2008, a kde je informovanost veřejnosti a připravenost občana na mimořádné události důrazně akcentována.

Projekt vychází z nejmodernějších zahraničních zkušeností (USA, Kanada, Velká Británie, Nový Zéland) a důraz klade především na atraktivní formu sdělení těch nejdůležitějších informací, které by měl každý občan znát. Jsme si totiž vědomi, že tyto informace postrádá především věková skupina mezi 15 a 45 lety. Mladší děti se již v nových školních osnovách setkávají s informacemi k tomuto tématu a také stále více základních škol se připojuje ke vzdělávacímu projektu Hasík, který v Jm kraji již druhým rokem funguje. Starší občané zase většinou mají alespoň rámcové znalosti z doby, kdy branná cvičení a nácviky ochranných opatření pro případ jaderného konfliktu byly naší každodenní realitou.

Projekt prezentuje tři okruhy témat, které zahrnují všechny podstatné oblasti bezpečí každého z nás – ochrana obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana. Každé téma je zpracováno příslušnými odborníky (HZS JmK, Policie ČR – MŘ Brno) a v plném rozsahu je k dispozici na webu HZS JmK (viz záhlaví) v textové formě i ve formě souboru PDF ke stažení. Jednotlivá témata budou postupně zpracována a uveřejňována formou kampaně – na každý měsíc jedno téma z některého okruhu.

Všechna témata jsou doplněna fotografiemi, které byly společně s grafikou tiskových materiálů realizovány externím dodavatelem. Tematicky jsou různorodá témata sjednocena společným prvkem na fotografiích – „chytrou blondýnkou“, která občanům radí, jak se v dané situaci zachovat.

Kromě webové prezentace bude HZS JmK vydávat i letáky formátu A4, které budou postupně vyvěšovány na nástěnky veřejných institucí (školy, obecní úřady, požární stanice HZS JmK, služebny Policie ČR a další), kde budou letáky pravidelně obměňovány. Dalším důležitým prvkem bude pravidelné uveřejňování jednotlivých témat v médiích.

Vybraná témata budou také zpracována formou letáku formátu A5, který za účasti sponzorů (finance na tisk) bude v rámci projektu realizovat Diecézní charita Brno. Tyto letáky budou také umístěny na úřadech a dalších místech (konkrétně dle tématu) volně k rozebrání.

Projekt „Vaše cesty k bezpečí“ – více na: www.firebrno.cz/chytrablondynka

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter