Drahánek se představil na mezinárodním festivalu v Luhačovicích

26. října 2008, kultura, přečteno: 4906×

Vedle mnoha známých domácích i zahraničních účastníků dostaly pozvání na Mezinárodní festival dětských folklorních souborů do Luhačovic i děti z blanenského Drahánku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Folklorní sdružení České republiky za vydatné pomoci Města i Lázní Luhačovice a sponzorů se již pošestnácté stalo pořadatelem a hlavním organizátorem Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů. Účastnily se ho soubory z naší republiky – např. Kytice z Prahy, Hořeňáček z Lázní Bělohrad, Palavěnka a Palavánek z Mikulova i soubory zahraniční – ze slovenského Martina, Spolkové republiky Německo nebo z Gruzie.

drahanek02

Drahánek, který zde reprezentoval město Blansko, vznikl jako dětská odnož folklorního souboru Drahan v roce 1979 pro výchovu mladší generace tanečníků s cílem udržovat lidové tradice našich předků. Tvoří ho děti ve věku od 5 do 14 let, se kterými spolupracovaly tři zpěvačky – žákyně SZUŠ Blansko z pěveckého oddělení a nově se rodící muzika, která se za vedení primáše Jiřího Daniela chopila doprovodné role všech tří uvedených tanečních pásem.

drahanek04

Příznivci lidových tradic si v krásném lázeňském městě Luhačovice přišli o posledním slunném zářijovém víkendu opravdu na své. Od čtvrtka do neděle se lázeňská kolonáda rozezněla tóny lidových písní a připravila nejenom lázeňským hostům, ale i místním obyvatelům a turistům nevšední zážitek. Muzika hrála, kde se dalo, dokonce i za chůze městem, všichni zpívali jako o život, včetně maminek, které doprovázely své malé ratolesti a pomáhaly pedagogům s organizací vcelku náročného třídenního harmonogramu.

drahanek01

Zbyl ale i čas na seznámení se s jinými kulturními zvyky a tradicemi, z nichž nejvíce odlišná a zajímavá byla lidová kultura Gruzie. Jejich vystoupení bylo skutečným zážitkem. Oproti tomu horácké písně, říkadla a tance byly pohlazením na duši a vzbuzovaly lásku a obdiv k naší krásné vlasti.

Pásma Had leze z díry, Řemesla i Horácká kola děti zatančily a zazpívaly s plným nasazením, i když poslední den festivalu už s mnohými zápasila únava. Z Luhačovic ale odjížděly s dobrými pocity. Odměnou pro všechny byl nevšední zážitek, nové zkušenosti, nové kontakty a kamarádi, keramické medaile nebo lázeňské oplatky. Velký dík patří dětem, rodičům, kapele a zpěvačkám, paní ředitelce SZUŠ Miluši Jeřábkové, která vše nacvičila, zorganizovala a řídila.

Irena Čepová

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter