Informace k prodeji městských bytů

15. ledna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 5437×

Zastupitelstvo na svém 12. zasedání dne 16. 12. 2008 schválilo Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví Města Blansko. Součástí Pravidel je seznam domů určených k prodeji, přibližný harmonogram, tj. postup prodeje a formuláře žádostí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město o prodeji bytových domů pro občany uspořádá veřejnou schůzi, kde budou podány podrobné informace. Schůze se uskuteční přibližně v dubnu letošního roku. Pozvánky budou včas vyvěšeny v domech, kterých se prodej týká. Teprve po této schůzi budou zveřejněny záměry prodeje, na jejichž základě bude možné podávat příslušné žádosti.

Nyní jen nejstručnější informace:

  • Domy nebo byty budou moci koupit jen jejich oprávnění nájemci.
  • Rozhodnutí o koupi je na zvážení každého nájemce po seznámení se s podmínkami prodeje a cenou. Vyjádření v anketě z května 2008 není závazné.
  • Kupní cena domů bude stanovena z cen uvedených ve znaleckých posudcích. Jejich zpracování předpokládáme do konce března 2009.
  • V případě prodeje jednotlivých bytů, ti kteří byt nekoupí v něm zůstanou nadále v nájmu Města za stejných podmínek.
  • V případě prodeje celého domu právnické osobě (např. družstvu) budou ti, kteří se nestanou členem právnické osoby, v nájmu této právnické osoby.
  • Podle lhůt uvedených v harmonogramu vlastní prodej přichází v úvahu nejdříve koncem roku 2009, spíše až začátkem roku 2010. Je tedy dostatek času na zajištění financování koupě.

Současně s těmito základními informacemi zveřejňujeme úplné znění Pravidel prodeje.

Formuláře žádostí o odkoupení bytu nebo domu.