Přehled dotací v roce 2008

2. ledna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3796×

Přehled podaných žádostí o dotaci k 28. listopadu 2008.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Veřejně přístupné hřiště, Blansko – Dolní Lhota

Žádost o dotaci podána 16.10.2008 na Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod, Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV)

Celkové náklady 7.614.217 Kč

Dotace z rozpočtu ROP JV 5.329.951 Kč

Dětská hřiště Blansko (Horní Palava, Hořická, Písečná, Podlesí, Salmova, Zborovce)

Žádost o dotaci podána 16.10.2008 na Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod, Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV)

Celkové náklady 24.656.495 Kč

Dotace z rozpočtu ROP JV 17.259.546 Kč

Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – III. etapa (ulice Poříčí)

Žádost o dotaci podána 30.10.2008 na Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod, Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV)

Celkové náklady 2.002.796 Kč

Dotace z rozpočtu ROP JV 1.852.586 Kč

Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů

Žádost o dotaci podána 10.10.2008 na Státní fond životního prostředí (SFŽP), Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Celkové náklady 53.383.200 Kč

Dotace z rozpočtu OPŽP 1.353.280 Kč

Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II

Žádost o dotaci podána 10.11.2008 na SFŽP, Operační program životního prostředí

Celkové náklady 7.144.413 Kč

Dotace z rozpočtu OPŽP 5.077.195 Kč

K 28. 11. 2008 probíhají tyto práce, na něž byla získána dotace:

Oprava přechodů II. etapa

Dotace poskytnuta ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Realizace stavby dokončena 30. 10. 2008.

Celkové náklady 986.000 Kč

Dotace ze SFDI 539.000 Kč

Sportovní hala Blansko – Optimalizace osvětlení (Zimní stadion)

Dotace poskytnuta z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)

Realizace stavby dokončena 3.11.2008

Celkové náklady 562.000 Kč

Dotace z MPO 182.000 Kč

RPS – Blansko, Písečná – II. etapa (Regenerace panelového sídliště Písečná)

Dotace poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)

Realizace stavby do 30.6.2009

Celkové náklady 14.200.000 Kč

Dotace z MMR 3.999.000 Kč

Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úsek „B“

Dotace poskytnuta z Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod, Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) a z Jihomoravského kraje

Realizace stavby do 30.11.2008

Celkové náklady 1.387.582 Kč

Dotace z ROP JV 1.283.513 Kč

Dotace z Jihomoravského kraje 104.069 Kč

Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – II. etapa (úseky A, C, D, E – Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, úsek F – u městského sadu)

Dotace poskytnuta z Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod, Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV)

Realizace stavby proběhne v letech 2009-2010

Celkové náklady 7.624.388 Kč

Dotace z ROP JV 7.052.558 Kč