Střípky ze zastupitelstva

9. ledna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3522×

O některých schválených usneseních z prosincového 12. zasedání zastupitelstva podrobněji se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Redukce návrhových ploch ÚPn SÚ Blansko

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí důvody a výsledky vyhodnocení návrhových ploch bydlení Územního plánu SÚ Blansko a schvaluje pořízení změny ÚPn SÚ Blansko, prověřující možnosti skutečného využití a případného zrušení či redukce původních návrhových ploch bydlení v ÚPn SÚ Blansko z r. 1998.

Tento krok souvisí s přípravou nového ÚPn Blansko. Ve starém ÚPn je k r. 2008 z celkového návrhového potenciálu 126,1 ha využito cca 14,7 ha, aktivních je 24,7 ha a pasivních cca 86,7 ha. Přijaté usnesení umožní prověřit tyto plochy z hlediska jejich aktuální zastavitelnosti a dá se předpokládat, že to bude i účinný signál k jejich aktivaci.

Prodej městských bytů

Zastupitelstvo města schválilo Pravidla prodeje bytových domů, bytů a nebytových prostor. Podmínky prodeje zahrnují řadu ustanovení, ale hlavní zásady prodeje bytů a bytových domů jsou následující. Formy prodeje jsou dvě:

  1. Prodej celé nemovitosti právnické osobě vytvořené z nadpoloviční většiny nájemců prodávaného domu.
  2. Prodej po bytových jednotkách, kdy kupujícím může být jen stávající nájemce bytu, přičemž prodej může být realizován pouze v tom případě, že o tuto formu prodeje požádá opět nadpoloviční většina stávajících nájemců bytů.

Cena bytu bude stanovena na základě ceny zjištěné znaleckým posudkem a snížené o 55 %.

Rozpočtové provizorium

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové provizorium, které bude zajišťovat chod Města Blansko po celou 1. čtvrtinu roku 2009.

V rámci schválených rozpočtových opatření byla zastupitelstvem schválena též částka 238.000 Kč na rekonstrukci osvětlení v městských lázních, které bylo již v havarijním stavu.

Volba nového místostarosty

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí odstoupení Mgr. Ivo Poláka z funkce místostarosty města a zvolilo novým místostarostou Ing. Lubomíra Toufara.

Pozemky firmy Blata v průmyslové zóně

Zastupitelstvo odsouhlasilo ukončení platnosti smlouvy se společností BLATA s.r.o., která již nemá zájem o využití volných pozemků v průmyslové zóně. Firma vrací Městu 19,5 tis. m2, které jsou tak nyní k dispozici případným novým zájemcům. Město Blansko vrátí v roce 2009 firmě Blata uhrazenou zálohu na výše zmíněné pozemky.

Zajištění financování IDS JmK

Bylo schváleno 7% navýšení výdajů na zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDS JmK.