Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2009/10

19. ledna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3340×

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 3. února 2009 od 14.00 do 17.00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2009/10. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 4. února 2009 od 14.30 do 16.00 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2009 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do jednotlivých základních škol se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybírat si pro své dítě školu jinou.

Zápis dětí na odloučeném pracovišti ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Blansku – Dolní Lhotě proběhne v úterý 3. února 2009 od 14.00 do 16.00 hodin.

Zápis dětí do Základní školy speciální, Blansko, Žižkova 27 se uskuteční 12. února 2009 v době od 12.00 do 16.00 hodin v Základní škole speciální, Blansko, Žižkova 27.

Školský obvod spádové školy ZŠ Blansko, Erbenova 13: ulice 9. května, Gellhornova, Erbenova, Havlíčkova (od č. 38), Chelčického, Leoše Janáčka, Lesní, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nad Žlíbkem, Pod Javory, Podlesí, Pod Sanatorkou, Purkyňova, Sadová (lichá č. od č. 31, sudá č. od č. 46), Těchovská, Údolní, Větrná, Východní, Wolkerova, Zahradní, části města Klepačov, Lažánky, Těchov (bez Češkovic), Obůrka.

Školský obvod spádové školy ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2: ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Čapkova, Družstevní, Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova (č. 1–37), Hořická, Husova, Hybešova, Jasanová, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, K. J. Mašky, Kollárova, Komenského, Lipová, Luční, Mahenova, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Na Brankách, Na Lukách, Na Vyhlídce, nám.Míru, nám. Republiky, Nerudova, Pod Strání, Pražská, Rodkovského, Rožmitálova, Sadová (lichá č. 1–29, sudá č. 2–44), S. Čecha, Seifertova, Sladkovského, Smetanova, Stařeckého, Suchá, Sušilova, Svitavská, Tovární, Vodní, Vrchlického, Wanklovo nám., Zdíkova, Žalkovského, Žižkova, části města Hořice, Olešná.

Školský obvod spádové školy ZŠ Blansko, Dvorská 26: ulice Absolonova (č. 9–24), A. Skotáka, Bezručova, Čelakovského, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1–32), Jiráskova, Kamnářská, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Růžová, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Zámek, Zborovecká, část města Horní Lhota.

Školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17: ulice Absolonova (č. 1–8), Cihlářská, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Pekařská, Salmova, Sloupečník, Zborovec, části města Těchov (Češkovice), Dolní Lhota (odloučené pracoviště Dolní Lhota).