Lípy pod hřbitovem padly kvůli infekci

14. února 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3900×

Na základě pravomocného rozhodnutí, které vydal odbor životního prostředí MěÚ Blansko, bylo v pondělí 26. 1. 2009 v Blansku na ulici Dvorské, v místě pod hřbitovem, započato s kácením sedmi kusů lip srdčitých.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Toto kácení vyvolalo pozornost u řady občanů a návštěvníků města Blanska, a proto je na místě uvést důvody, proč bylo ke kácení přistoupeno. Provedená inventarizace dřevin ve městě Blansku zjistila, že řada stromů a keřů vyžaduje odborný zásah spočívající v prořezání větví a že některé z nich se z důvodu špatného zdravotního stavu musí vykácet.

sever
Po skácených lípách zůstalo prázdné místo. Ale jen dočasně. Co nevidět je nahradí nová výsadba. Foto: S. Mrázek

Druhá varianta se bohužel týkala i zmíněných sedmi lip na ulici Dvorská. Lípy
byly napadeny bakteriální infekcí v bázi stromů, která způsobovala vyhnívání kmenů a usychání větví. Tím došlo k oslabení stability dřevin a při silnějších poryvech větru hrozil jejich pád, který mohl způsobit materiální škody i ohrozit osoby v jejich blízkosti. Pokácení napadených stromů bylo nutné provést i z důvodu zamezení rozšiřování bakteriální nákazy na okolní dřeviny.

Za pokácené dřeviny byla předepsána náhradní výsadba, ještě letos bude v této lokalitě vysázeno sedm nových stromů.