Poradna loni pomáhala řešit 204 případů

24. února 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3622×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko se sídlem na ulici Sladkovského 2b, nabízí lidem z regionu Blanenska a Boskovicka, především psychologické konzultace (poradenství a psychoterapie) a poradenství v sociálně právní oblasti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jejích služeb může využít každý, kdo se ocitl v obtížné životní situaci, týkající se osobního, partnerského nebo rodinného života. Kontakt s poradnou je možný prostřednictvím osobního setkání, telefonu nebo emailové komunikace. Poptávka po službách poradny zůstala i v roce 2008 vysoká. Kapacita poradenských služeb byla v posledních třech letech maximálně naplněna.

Celkem bylo za rok 2008 realizováno 621 konzultací (konzultace bývají hodinové, při párových a rodinných delší), z čehož bylo 236 s problematikou osobní, která dlouhodobě dominuje. Párová a partnerská problematika byla řešena ve 183 konzultacích. Rodinná tématika byla obsahem 123 konzultací. 79 konzultací se týkalo sociální problematiky (zahrnuje i spolupráce s odděleními sociálně-právní ochrany dětí Blansko, Boskovice a soudy).

Evidováno bylo 110 nových případů (v rámci kterých se pak uskutečnily individuální, párové či rodinné konzultace), celkem vedených případů (aktivních i z minulých roků) bylo 204.

Tématika v rámci konzultací s klienty zůstává velmi podobná s předešlými lety. V problematice individuálních konzultací s klienty jsou to zejména osobní potíže, reakce na partnerskou krizi (bez účasti partnera), potíže se sebehodnocením, neurotické potíže, osamělost, závažné nemoci a reakce na ně. V problematice párové se na poradnu obraceli zejména klienti s potížemi v komunikaci v partnerství či manželství, rozvodovými problémy, chronickými krizemi vztahu,
odcizením ve vztahu a nevěrou. V rodinné problematice výrazně převládaly rozvodové konflikty a porozvodové spory o děti, dále výchovné potíže dětí, také závažné nemoci, úrazy jako rodinné téma a v sociální oblasti pak hlavně sociálně-právní ochrana dětí (spol. s odděleními sociálně-právní ochrany dětí) při konzultacích s rodiči, a dále psychologické vyšetření žadatelů o osvojení a pěstounskou péči.

Ze statistik vyplývá, že iniciativnější ve vyhledávání pomoci byly i v uplynulém roce ženy, a to při 681 konzultacích, muži při 282 konzultacích a děti při 67 konzultacích. Od roku 2007 nabízí poradna také poradenství formou e-mailového kontaktu, na adrese: poradna@blansko.cz. Touto formou bylo v roce 2008 zodpovězeno 24 dotazů.

Další nabízenou aktivitou zůstává, již od roku 2005, skupinový kurz Tréninky paměti pro seniory, ve spolupráci s Pečovatelskou službou Města Blansko. V roce 2009 je plánováno otevřít nový základní běh kurzu pro širokou veřejnost seniorů.

Vlivem nárůstu využívání odborného poradenství byly v rámci výběrového řízení vybrány nové dvě pracovnice na 1/2 úvazku – na pozici sociální pracovnice a druhé psycholožky, s nástupem od 5. 1. 2009.

Pracovní doba poradny:

po, čt 8–14 h
út, st 8–17 h
pá 8–13 h

Objednací doba pro první konzultaci se v průměru pohybuje mezi 10 a 14 dny. Krizové intervence jsou řešeny dle kapacity v nejbližším možném termínu. Podrobné informace o službách naleznete na internetové adrese www.blansko.cz/poradna/. Telefonický kontakt na Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je
516 413 524.