Vydávání rybářských lístků

1. února 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 5030×

V průběhu měsíců prosince, ledna a února přicházejí na odbory životního prostředí obcí s rozšířenou působností ve zvýšené míře přátelé „Petrova cechu“ pro rybářský lístek, který je základním dokladem každého rybáře.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Odbor životního prostředí MěÚ Blansko jich vydává ročně kolem 600 a jen za výše jmenované tři měsíce na přelomu let 2007/2008 vydal celkem 363 rybářských lístků.

Stávajícím rybářům postačí k výměně předložit starý rybářský lístek, noví adepti rybolovu musí mít osvědčení získané kvalifikaci k lovu ryb. Uvedené doklady předkládají žadatelé na odboru životního prostředí s příslušnou žádostí a po zaplacení správního poplatku jim je rybářský lístek vystaven na počkání. Formulář „Žádosti o vydání rybářského lístku“ je k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí anebo podatelně v Blansku na nám. Republiky 1 nebo na internetových stránkách města Blanska.

Rybářský lístek se osobám starším 15 let vystavuje na rok až 10 let, správní poplatek se vybírá dle délky vystavení lístku od 100 do 500 Kč. Osoby mladší 15 let mohou mít rybářský lístek na rok nebo 3 roky za správní poplatek 50 nebo 100 Kč.