Blansko má vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích

27. března 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4222×

Město Blansko má nově obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Vyhláška nedefinuje plošně, kde se smí konzumovat alkohol a kde ne, ale jasně vymezuje zóny s tímto omezením. Ty jsou hlavně kolem základních škol a v centru města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Pro městskou polici je to nástroj, který ji pomůže vyčistit problémové zóny, v kterých občané nejvíce konzumují alkohol na veřejnosti a způsobují veřejné pohoršení,“ je přesvědčená starostka města Blanska Jaroslava Králová. Takovým příkladem je třeba park se Zborovákem na ulici Sv. Čecha, do něhož se stahují bezdomovci, popíjí zde krabicové víno a svým leckdy neurvalým chováním odsud v podstatě vyhání maminky s dětmi nebo ruší při pietních aktech.

„S ohledem na historické a místní podmínky navrhujeme zákaz požívání alkoholu na místech, která mohou narušit vývoj dětí a mládeže, tj. okolí škol a s ohledem na zachování piety v okolí hřbitova a památníků padlým vojákům. Lokality, na nichž se tuto vyhláškou stanoví zákaz konzumace alkoholických nápojů, jsou vymezeny městskou policií na základě jejích zkušeností,“ píše se v odůvodnění pro přijetí vyhlášky.

Platné obecně závazné vyhlášky vydané Zastupitelstvem města Blanska.

Vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích projednala rada města a kromě městskou policií navržených šesti zón kolem škol a v centru města ji radní doplnili o prostory kolem nemocnice. Zastupitelstvo pak ještě připojilo park na ulici Erbenově.

Klidní mohou být provozovatelé restaurací, protože vyhláška se netýká letních zahrádek, které mají automaticky výjimku, neboť jsou to vlastně ke konzumaci určené prostory. Ale na ostatních místech v určených zónách bude od 1. července 2009, kdy vyhláška vstoupí v platnost, veřejná konzumace alkoholu striktně potírána. Na nutnost vyžádat si patřičné povolení musí ale předem myslet pořadatelé akcí konaných ve vyhláškou dotčených územích, pokud se při nich bude konzumovat alkohol.

Tomu, kdo vyhlášku poruší, hrozí v lepším případě napomenutí a vykázání z vymezené zóny, případně finanční postih dle zákona o přestupcích.