Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úseky A, C, D, E, F – II. etapa

23. března 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3658×

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje na základě rozhodnutí o přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, ve výši cca 7.052 tis. Kč ze dne 05.05.2008 zahájí realizaci tohoto projektu hned, jakmile bude dokončena realizace Úpravy koryta řeky Svitavy v dotčených místech cyklostezek úseků A–F.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cílem projektu je rozšířit komunikace pro nemotorovou dopravu v městě Blansku. Největším problémem je provoz cyklistů po frekventované silnici číslo II/374. Tato dopravně vytížená komunikace prochází celým městem severojižním směrem a je pro cyklisty velmi nebezpečná. Z tohoto důvodu bylo navrženo, aby cyklostezky a pěší komunikace vedly podél řeky Svitavy.

cyklostezky

Celkový projekt, který už se zpracovává od roku 2005, člení celou stezku na osm jednotlivých úseků (A–H). Úsek A navazuje v severní části města na dokončenou část Cyklostezky u Salmova jezu a v minulém roce dokončený úsek B (u baseballového hřiště – I. etapa) na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Úseky C, D, E budou společně s úsekem A tvořit okruh téměř kolem celého ostrova, přičemž úsek E tvoří lávka přes mlýnský náhon od tenisových kurtů ke garážím u zastávky ČD.

Úsek F pokračuje dále od Městského sadu (ul. Svatopluka Čecha) po prodejnu BILLA. Dále stezka bude pokračovat úseky G, H za nákupní zónou na ulici Svitavské a bude ukončena u autobusového nádraží. Propojkou cyklostezek úseků A, C, D a E, nacházejícími se na Sportovním ostrově, a úseku F v městském sadu bude Cyklostezka ul. Poříčí (III. etapa), která vede od lávky přes řeku Svitavu u aquaparku, za Úřadem práce a ústí u mostu naproti zastávce ČD. Na III. etapu také Město Blansko obdrželo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

Okruh kolem celého Sportovního ostrova doplní až realizace dalších úseků D2 a Cyklostezka u Lanového centra, které jsou v projektové přípravě.

Všechny úseky jsou navrženy jako komunikace se smíšeným provozem chodců a cyklistů s asfaltovým povrchem. Celková délka II. etapy je 435,5 m a šířka 3 m.

Hlavními uživateli stezky budou místní obyvatelé. Všechny úseky budou vhodné k odpočinkovým procházkám, jízdě na kole (zejména pro malé děti), příp. in-line bruslení.

Celkové náklady včetně realizace stavby by neměly přesáhnout 7,6 mil. Kč; výběr zhotovitele proběhne v nejbližších měsících, doba výstavby: květen 2009 – říjen 2010.

 

 

 

europ