Končí platnost osvědčení samostatně hospodařícího rolníka

28. března 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 5851×

Městský úřad Blansko, odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje samostatně hospodařící rolníky, že osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků (SHR) vydaná obcemi podle zákona o soukromém podnikání občanů, platí do 1. 5. 2009. Po tomto datu již nelze na tato osvědčení dále podnikat.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pokud by chtěl samostatně hospodařící rolník dále podnikat v zemědělské výrobě, je třeba, aby na příslušném živnostenském úřadě nově požádal o zápis do evidence zemědělského podnikatele, podle zákona o zemědělství. Úřad vydá osvědčení o zápisu do evidence do 30 dnů od podání žádosti. Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence je 1.000 Kč.

Zemědělskou výrobou se rozumí:

  • rostlinná výroba,
  • živočišná výroba,
  • produkce chovných plemenných zvířat,
  • výroba osiv a sadby školkařských výpěstků,
  • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
  • chov ryb,
  • hospodaření v lese,
  • hospodaření s vodu pro zemědělské a lesnické účely.

Přesné vymezení zemědělské výroby je uvedeno v § 2e zákona o zemědělství. Případné další informace poskytnou pracovníci odboru obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Blansko.