Parkové parkoviště Dvorská

5. března 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3996×

Tato investice je jednou z těch, na něž Město Blansko získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Dotace ve výši cca 4.160.000 Kč ze dne 5. 2. 2009 umožní zahájit práce na stavbě nového parkoviště na sídlišti Sever ihned, jakmile to umožní klimatické podmínky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Obsahem projektu, jak již sám název napovídá, je úprava veřejného prostranství nejen ve smyslu vytvoření nových cca 60 parkovacích stání, ale dojde i k posílení stromoví v dané lokalitě, vytvoření pěších tras a odpočinkových zákoutí, založení lapidária, dětského prvku zpříjemňujícího dětem čekání na autobus, posílení informovanosti občanů novými informačními tabulemi s plánem města, turistickými, kulturními a sportovními aktivitami s vazbou na okolí města. Celé parkové parkoviště bude také mj. prosvětleno novým veřejným osvětlením.

parkovistedvorska

Vznikne tak veřejný prostor dennodenního užívání jež svým charakterem nabízí více než odstavení vozidla pod dohledem kamerového systému městské policie. Celá stavba je řešena jako bezbariérová s ohledem na pohyb osob se sníženou pohyblivostí. Rozpočtové náklady celé akce jsou cca 6 mil. Kč. Stavbu zhotoví firma DIRS, s.r.o. Doba výstavby je stanovena na dva měsíce.

europ