Střípky ze zastupitelstva

20. března 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3478×

O některých schválených usneseních z březnového 13. zasedání zastupitelstva podrobněji se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Schválení projektu prevence kriminality

V rámci prevence kriminality schválilo zastupitelstvo dva projekty na další rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému, a to především se zaměřením na lokalitu nádraží ČD a ČAD. Druhý kamerový bod by měl pokrýt ulici Rožmitálovu.

Návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2009

Po úpravě byl schválen rozpočet Města Blansko na rok 2009 včetně finanční rozvahy o výnosech a nákladech na správu, provoz a údržbu bytového fondu v majetku Města Blansko na rok 2009. Rozpočet byl projednán se zastupiteli na samostatném setkání, kde nebyly vzneseny žádné zásadní námitky. Letos jsme však byli upozorněni na možné nižší naplnění příjmové části rozpočtu. Běžně se tato stránka rozpočtu navyšovala o 3 %, ale letos jsme zůstali na stejné výši jako v roce 2008. Proto bude finanční odbor bedlivě sledovat příjmovou stránku rozpočtu a odhadem v polovině roku bychom měli mít přesnější představu, jaký je trend. Kdyby byly výsledky špatné, bude se prioritně škrtat plošně z běžných výdajů jednotlivých odborů.

Poskytnutí účelových půjček ze SFRB ČR

Město Blansko stále vlastní volné finanční prostředky ze splácených půjček, které byly poskytnuty v rámci tohoto programu vlastníkům nemovitostí. Než samo Město splatí původní půjčku Státnímu fondu rozvoje bydlení ČR, využívá možnosti nabídnout tyto prostředky znovu občanům na úpravu bytového fondu. Tentokrát schválilo poskytnutí účelových půjček v celkové výši 1.123.000 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko – opravu lodžií, opravu fasády, výměnu oken a na opravu střechy.

Obecně závazná vyhláška Města Blansko o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

Město Blansko má nově obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Vyhláška nedefinuje plošně, kde se smí konzumovat alkohol a kde ne, ale zakazuje to jen v jasně vymezených zónách. Vyhlášku projednala rada a kromě městskou policií navržených šesti zón kolem škol a v centru města ji radní doplnili o prostory kolem nemocnice. Zastupitelstvo pak ještě připojilo park na Erbenově ulici.

Pro městskou polici je to nástroj, který jí pomůže vyčistit problémové zóny, v nichž občané nejvíce konzumují alkohol na veřejnosti a způsobují veřejné pohoršení. Vyhláška se netýká letních zahrádek, které mají automaticky výjimku a jsou to vlastně ke konzumaci určené prostory. Ale na ostatních místech se bude konzumace alkoholu striktně potírat. Vyhláška začne platit 1. července 2009.

Změna tarifu IDS JMK

Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu cen jízdného v městské hromadné dopravě dle předloženého ceníku. Tato úprava vychází z požadavku společnosti KORDIS JMK a jízdenku zdraží od 1. dubna 2009 o 1 Kč. Nová cena se nemá měnit následující dva roky. Navýšení schválily i další obce v rámci IDS Jihomoravského kraje, díky čemuž je toto navýšení jen o zmíněnou jednu korunu.

Spolupráce s městskou částí Praha 7 při výměnných pobytech žáků

Jedním z bodů bylo i Memorandum o vzájemné spolupráci s Městskou částí Praha 7. Ta se týká týdenních výměnných pobytů žáků 5. ročníků základních škol, kdy žáci z Prahy přijedou poznávat Blansko a Moravský kras a naopak žáci z Blanska pojedou na týden za poznáním našeho hlavního města.