Termín pro podání žádostí o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2009/10

30. března 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3768×

Ředitelky mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovily termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2009/2010 na pondělí 27. dubna 2009 v době od 9.00 do 16.00 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žádost o přijetí lze v uvedeném termínu podat na těchto mateřských školách :

MŠ Blansko, Údolní 8
MŠ Blansko, Rodkovského 2a – i pro pracoviště Rodkovského 2b
MŠ Blansko, Těchov 124
MŠ Blansko, Dvorská 96 – i pro pracoviště Dvorská 30
MŠ Blansko, Divišova 2a
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 – pracoviště MŠ Dolní Lhota 177

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2009/2010, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhodne ředitelka příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy podle těchto kritérií:

  1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území města Blanska
  2. děti na pravidelnou celodenní docházku s místem trvalého pobytu na území města Blanska
  3. sourozenci již docházejících dětí
  4. děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a další specifické důvody
  5. děti na omezenou docházku do MŠ