Vedení Města Blansko se setká s občany

11. března 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3117×

Každoroční setkání s občany zahajuje vždy v blanenském kině. I letos vedoucí představitelé Města Blansko předstoupí před blanenské občany, a to ve středu 25. března v 16.00 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Setkání zahájí vystoupení Dětské školy aerobiku FIT klubu Blansko pod vedením Anety Kuklínkové (Miss aerobik média 2007). Poté starostka města Blanska zhodnotí loňský rok z pohledu jednotlivých odborů. Dále je prostor věnovaný dotazům občanů. Odpovídají na ně místostarostové nebo starostka, ale připraveni upřesnit některé věci, pokud je to třeba, jsou i přítomní vedoucí všech odborů Města a příspěvkových organizací.

Zodpovězeny budou písemné dotazy doručené do Informační kanceláře Blanka na ulici Rožmitálově nebo odevzdané v šatně kina před začátkem setkání. Podepsané dotazy budou na závěr slosovány o ceny.

V předsálí budou vystavené práce dětí 2. stupně základních škol ze soutěže o nejlépe zpracovaný projekt na téma „Egypt v souvislostech“.