Činnost sociálního kurátora s lidmi v ohrožení sociálním vyloučením

11. dubna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4248×

Sociální kurátor je specializovaný pracovník sociálního odboru Městského úřadu Blansko, který se zaměřuje na práci se zletilými sociálně rizikovými jedinci a skupinami obyvatel, ohroženými sociálním vyloučením. Poskytuje těmto osobám informace potřebné k překonání jejich okamžité nepříznivé životní situace a provádí poradenskou činnost směřující k odvrácení sociálního vyloučení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nabízí pomoc zejména osobám po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby, po ukončení ústavní výchovy dosažením zletilosti, osobám bez přístřeší a dalším osobám ohroženým sociálním vyloučením. Vede své klienty k návratu do běžného života, upevňování či vytváření pozitivních vazeb k okolí, zabraňuje jejich izolaci.

V roce 2008 sociální kurátor pracoval celkem s 39 klienty. V souladu se zákonem č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů provedl výplatu 29 dávek. Nejčastěji byla mimořádná okamžitá pomoc z důvodů ohrožení sociálním vyloučením poskytnuta osobám po propuštění z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody. V jednom případě se jednalo o osobu po propuštění z léčebného zařízení pro chorobné závislosti. Ve dvou případech byla dávka vyplacena osobám po propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy po dosažení zletilosti. Celková výše vyplacených dávek dosáhla výše 25.700 Kč.