Setkání s občany opět bez valného zájmu veřejnosti

10. dubna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3166×

Setkání s vedení města s občany mělo standardní průběh. Občanů opět přišlo přibližně kolem třiceti, většinou seniorů. Tedy asi tolik, kolik bylo připravených zaměstnanců městského úřadu a jeho příspěvkových organizací odpovídat na jejich písemné dotazy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na valnou většinu dotazů odpovídal místostarosta Jindřich Král, protože se týkaly oprav komunikací, cyklostezek, kácení stromů, investičních akcí, tedy všeho, co má organizačně na starosti druhý místostarosta. O poznání méně jich měl z oblasti správy majetku a sociální oblasti první místostarosta Lubomír Toufar. K jednomu tématu se vyjádřila starostka města Jaroslava Králová.

Proč se investuje do silnice kolem bývalého sběrného dvora, když se tudy nemůže projíždět?

Král: Byla to nezpevněná plocha od archivu až ke stavebninám, která si zasloužila upravit. Máme projekt na propojení z ulice Komenského až ke stavebninám. Realizováno to bylo tam, kde je Město majitelem. Další postup záleží na souhlasu vlastníka dalších pozemků. Dobudování by mělo stát cca 11 mil. Kč. Územní plán také stále počítá s přemostěním z ulice Svitavské na Staré Blansko, které by vyřešilo dále dopravu na Staré Blansko.

Kontroluje někdo stromy v parčíku u kostela?

Král: Můžeme kontrolu provést. Předám tuto připomínku dál odpovědným pracovníkům. Na území města je 50.000 m2 zelených ploch, o něž se starají Technické služby s.r.o. Za údržbu se platí cca 9,5 mil. Kč.

Na Starém Blansku se toho dělá málo.

Král: To není pravda. Na ulici Hřbitovní byla vybudována kanalizace a nová komunikace, stejně tak ulice Luční, bylo provedeno zpevnění břehu na ulici Alšově, zrekonstruována stará škola nebo ulice Jungmannova. Na ulici Komenského je nový chodník.

Uvažuje Město o vybudování chodníku z ulice Divišovy na ulici Poříčí?

Král: V investicích na rok 2009 to nemáme. Beru to jako připomínku.

Kdy bude vybudován chodník za Kauflandem?

Král: V rozpočtu na letošní rok je na tento propojovací chodník částka 200.000 Kč. Vlastníkem pozemku je Jihomoravský kraj, který musí projednat jeho převedení na Město Blansko a neúměrně se to zatím protahuje. Letos by měla být investice zrealizována.

Proč nejezdí MHD až k SBD Macocha?

Král: Není zde žádná točna. Jedině by autobus zajížděl až do Horní Lhoty. Beru to jako připomínku.

Zlepšení vzhledu Rožmitálovy ulice – část od knihovny k zámku.

Král: Rekonstrukce stále není dokončena. Projekt počítal s tím, že se prodlouží až k zámku včetně nového průchodu do parku. Týkalo by se to i travnaté plochy u hotelu Dukla, jež by byla upravena. Momentálně hledáme dotační tituly z Evropské unie.

Bude na ul. Rožmitálově stát prosklená kavárna?

Král: Zatím ne. Jednak z důvodu finanční náročnosti a také proto, že se proti stavbě postavili občané z nedaleké bytovky. Ti se domnívají, že by je venkovní posezení rušilo.

Nebylo by dobré doplnit ke stánkům na ul. Rožmitálově stolečky?

Král: Stánky nejsou Města Blansko. Záleží na provozovateli, zda má zájem zde mít stoly s židlemi. Souhlasím, že by to bylo lepší než jíst na lavičce.

Kdy se vyřeší parkování u polikliniky?

Král: Projekt je v přípravě. Letos bychom mohli získat stavební povolení na 40–50 nových parkovacích míst.

Dořešíte chodníky v ulicích Větrná a Nad Žlíbkem?

Král: Tam myslím ano. Začali jsme odspodu a pokud to půjde, budeme pokračovat dále až k sídlišti Písečná.

Myslím, že nová kruhová křižovatka je absolutně špatná.

Král: Názory na ni jsou dost protichůdné. My zase slýcháme spíše ty kladné. Dostali jsme dokonce nabídku účasti v soutěži o zdařilý projekt.

Jak to vypadá s výstavbou 14 domů Pod Sanatorkou?

Král: Vím, že jsem řekl, že budou do roka stát. Stál bych si za tím, pokud by se tam neobjevily investorovi výrazné technické problémy. Musel být přeložen vodovod do Nemocnice Blansko, o němž nikdo nevěděl. Práce to zbrzdilo na dva měsíce. Jednáme s investorem a do poloviny roku by měly být inženýrské sítě a pozemky připraveny pro stavbu domků.

Nesouhlasíme s likvidací škvárového hřiště ASK na parkoviště aut pro aquapark.

Král: Město má možnost získat dotaci z fondu příhraniční spolupráce společně se slovenským městem Senicou.Jedná se o 15 mil. Kč pro každé město s dotací až 11,5 mil. Kč. Namísto jedné velké investice jsme nakonec vybrali tři menší projekty – lanové centrum za tribunou travnatého hřiště ASK, část cyklostezky kolem náhonu a víceúčelové hřiště z části škvárového hřiště (po domluvě s vedením ASK). Součástí projektu není vybudování parkoviště. Co bude se zbytkem škvárového hřiště, to si musí rozhodnout vedení TJ ASK.

Jak to vypadá s převodem sportovišť pod Město?

Král: Nepředpokládáme, že by to v letošním roce došlo tak daleko, že bychom všechna sportoviště převedli pod Město.

Kdy bude dokončena cyklostezka kolem sportovního ostrova?

Král: Letos se bude hlavně budovat úsek kolem náhonu, tenisových kurtů a zpátky směrem k sauně. Další úseky závisí na průběhu prací na regulaci řeky Svitavy.

Bude propojena silnice kolem Salmova mlýna se Starým Blanskem?

Král: Nedokážu si představit, že by zde vedla nějaká dvousměrná komunikace. Protože kolem zimního stadionu a lázní je velký pohyb sportovců a dětí. Proto to bereme jako obslužnou komunikaci.

Jak se Město dívá na využití baseballového areálu, do nějž investovalo nemalé prostředky a tento areál nyní pozvolna chátrá?

Král: Nevím, zda areál chátrá. Je ve vlastnictví sportovního organizace Olympia Blansko. Město přispělo na dofinancování dotace. Já doufám, že areál nebude chátrat.

Opravíte příjezdovou cestu na Klepačov?

Král: Jednáme se Správou a údržbou silnic JmK o tom, aby letos opravili příjezdovou komunikaci na Klepačov, která je v jejich majetku. Měli bychom také zokruhovat severovýchodní část Klepačova (u farmy), aby mohla být propojena se zmíněnou příjezdovou komunikací.

Proč se platí za skříně ve svobodárnách?

Toufar: Podle vyhlášky o nájemném se platí paušální poplatky, aby později mohly být tyto předměty vyměněny, až doslouží.

Město získalo domy zadarmo od továrny. Kolik investovalo do oprav?

Toufar: Město je získalo od státu. Do oprav a údržby bytů jde veškeré vybrané regulované nájemné a další dotace z městského rozpočtu.

Proč došlo ke zdražení obědů důchodcům?

Toufar: Jednak kvůli DPH, protože Město Blansko je od 1. 4. 2009 plátcem DPH. Pak také kvůli inflaci. Podle nových pravidel bude cena zvyšována podle inflace vyhlášené statistickým úřadem.

Proč se ve městě kácí tolik stromů?

Králová: Chápu, že se jedná o citlivou záležitost. Město má zpracovaný pasport pro téměř všechny stromy na území města Blanska. Před pokácením je proveden znalecký posudek odborníka, který stav stromu prověří. Rozhodně nekácíme stromy, pokud nemusíme, protože to stojí peníze, které raději investujeme do nových chodníků. Za každý strom je také nařízena náhradní výsadba. Neradi bychom se na druhou stranu setkali s tím, že jsme zanedbali strom, který pak způsobí někomu újmu na zdraví nebo majetku. Více se v poslední době kácelo v rámci regulace řeky Svitavy. Padlo kolem 80 stromů (ze 150 povolených), a to z celkových asi 1.200 stromů.

 

Setkání s občany budou pokračovat v blanenských městských částech od 20. dubna. Přehled a termíny jednotlivých setkání jsme již zveřejnili v minulých vydáních zpravodaje a najdete je také na www.blansko.cz.