Vliv DPH na ceny obědů pro seniory

2. dubna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 6444×

Od 1. dubna 2009 se Město Blansko stává plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a tato skutečnost se dotýká i oblasti stravování důchodců. Tento zákon zasáhl do stravování citelně, neboť stanovil daňovou povinnost ve dvou hranicích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Senioři s trvalým pobytem v Blansku mají možnost stravovat se v jídelně Městského klubu důchodců v Blansku a prostřednictvím Pečovatelské služby Města Blansko, která jim přiváží oběd přímo domů. Dodavatelem obědů je pan Rudolf Volf – vývařovna na ulici K. J. Mašky 2, Blansko. Denně se zde expeduje kolem 400 obědů.

Stravování seniorů v Blansku je v poslední době předmětem diskuzí, a to nejen pouze na téma chutnosti a pestrosti obědů, ale také na téma ceny a výše úhrady za obědy.

Co zavedení DPH znamená? K ceně oběda se strávníku pečovatelské služby připočítává 9% sazba DPH a strávníku, který využívá stravovacích služeb v Městském klubu důchodců v Blansku se k ceně oběda připočítává 19% sazba DPH. Stravování pro seniory se vstupem do EU prochází neustálými změnami. Do budoucna se předpokládá další přehodnocení sazby DPH u stravovacích služeb (vláda schválila zahrnutí stravovacích služeb do 9% sazby DPH – musí ještě schválit parlament).

V této souvislosti byla schválena cena obědů od 1. dubna 2009 podle růstu cenové hladiny, vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (poslední zvýšení cen obědů z důvodu růstu cenové hladiny se uskutečnilo k 1. listopadu 2007, z důvodu zvýšení DPH z 5 % na 9 % k 1. lednu 2008).

Současně byl upraven systém příspěvků a slev na obědy blanenským seniorům. Cílem těchto úprav bylo zajištění cenově přístupných obědů zejména sociálně slabším nepracujícím blanenským seniorům.

Byl snížen „plošný“ příspěvek na obědy pro seniory, který Město Blansko poskytuje všem blanenským seniorům (stravujícím se v Městském klubu důchodců v Blansku nebo kterým je dovážen oběd pečovatelskou službou) bez ohledu na výši příjmu a případné další pracovní aktivity. Tento příspěvek na obědy byl stanoven jako rozdíl mezi cenou oběda včetně DPH a výší úhrady zaokrouhlenou na celé koruny dolů v rozmezí 1,60 – 2,50 Kč na jeden oběd.

Naopak byla zvýšena hranice příjmu a tím i rozšířen okruh seniorů, kteří budou mít nárok (po prokázání výše důchodu) na poskytnutí další slevy, a to ve výši 3,- Kč na jeden oběd. Další sleva bude poskytována při příjmu jednotlivce nebo manželské dvojice do 1,4 násobku částky, která se rovná součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a bude od 1. dubna 2009 poskytována jednotlivci při příjmu do 8.729 Kč a manželské dvojici při příjmu do 14.279 Kč. V současné době je další sleva na obědy poskytována zhruba 10 seniorům z celkového počtu cca 400 strávníků, od 1. dubna 2009 by mělo mít nárok na další slevu zhruba 100 seniorů, což je cca jedna čtvrtina všech stravujících se seniorů.

Ceny obědů a výše úhrady od 1. 4. 2009

Blansko
Cena oběda vč. DPH
Úhrada od strávníka Úhrada – další sleva
PO–PÁ PS 43,91 Kč 42,00 Kč 39,00 Kč
MKD 47,93 Kč 46,00 Kč 43,00 Kč
SO–NE 52,88 Kč 51,00 Kč 48,00 Kč

(PS – pečovatelská služba, MKD – městský klub důchodců)

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, sociálně slabší blanenští senioři, kterým je oběd dovážen pečovatelskou službou a kteří dosud neměli nárok na další slevu, uhradí za jeden oběd ve všední dny pouze o 0,50 Kč více, sociálně slabší blanenští senioři, kteří se stravují v Městském klubu důchodců v Blansku, uhradí za oběd ve všední dny o 4,50 Kč více, a to z důvodu zákonem stanovené 19% sazby DPH (do 31. března 2009 činila úhrada 38,50 Kč).

Cenová kalkulace obědů bude upravována každoročně vždy k 1. únoru příslušného roku počínaje rokem 2010. Cenová kalkulace bude zvyšována o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Bližší informace a konzultace k této problematice získáte na tel. 516 775 513 a 516 775 402 nebo osobně na Městském úřadu v Blansku, nám. Republiky 1, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, přízemí, dveře č. 30 a 31.

Mgr. Ludmila Sedláková, vedoucí odboru sociálních věcí
Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb