Lidé dluží jen na poplatcích za odpad 1,5 milionu Kč

21. května 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3636×

K 1. 1. 2009 činil celkový dluh na poplatku včetně navýšení z minulých let částku 1.496.040 Kč. V té době byly občanům, kteří nedodrželi termín splatnosti poplatku za odvoz odpadů 31. 10. 2008, rozesílány platební výměry na nedoplatek za rok 2008.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Splatnost platebních výměrů je stanovena na 30 dnů ode dne, který následuje po dni doručení. Občanům, kteří nereagují ani na tyto platební výměry, jsou v současnosti postupně zasílány platební výměry s navýšením o 70 % vyměřené částky.

Činil-li nedoplatek 492 Kč, bude zvýšen na 837 Kč. Upozorňujeme, že případné opětovné nezaplacení představuje exekuci, která navyšuje dlužnou částku o dalších 200 Kč exekučních nákladů.