Setkání s občany v městských částech

27. května 2009, ostatní, přečteno: 3340×

Zástupci vedení Města Blansko absolvovali naplánovaná setkání v městských částech. Zájem ze strany občanů je podobný jako v Blansku a problémů, které řeší, zde není o nic méně. Co tedy trápí obyvatele městských částí?

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Do Dolní Lhoty dorazil místostarosta Jindřich Král. Ve třídě tamní základní školy se sešlo asi 14 občanů. Řešil se např. úklid obce a nedostatek odpadkových košů. Problémem pro některé domy jsou ucpané a rozbité kanály a opravy chodníků po rekonstrukci kanalizace. Po zvýšení vozovky voda při větších deštích již zatíká až do domů.

Místní by také měli rádi přechod u hospody, ale to dle slov místostarosty Město řešilo přes vlastníka již dříve s dopravním inspektorátem, který jej v této lokalitě nepovolil. Navíc musí žádat Správa silnic JmK, která je vlastníkem komunikace.

Maminky si stěžovaly na odstranění herních prvků pro děti v lokalitě u hřiště, navíc když teď je jasné, že se nebude provádět stavba hřiště nového. Ty ale odstranil jejich majitel, kterým není Město, protože nesplňovaly normy a neměly potřebnou certifikaci. Byly tak pro děti nebezpečné a majitel by byl zodpovědný za to, pokud by si tam někdo ublížil.

Diskutována byla i cena vody a ochrana osobních údajů, kvůli níž nemůže místní aktiv poblahopřát jubilantům bez toho, aby si oni sami požádali o návštěvu. Jediná investice do městské části Dolní Lhota plánovaná pro letošní rok je oprava povrchu křižovatky Družstevní – Školní.

To do Olešné, kam přijel místostarosta Lubomír Toufar, pro letošek nejsou plánovány žádné investice. „Rozpočet jsme museli pokrátit. Prioritou jsou akce, na něž získáme dotaci z Evropské unie,“ řekl. Bude tedy prováděna jen běžná údržba, tedy čištění chodníků a silnic, sekání trávy apod.

Obyvatelé z Olešné by ale chtěli, aby v obci byly dokončeny chodníky a opraveny ty stávající, vybudované teprve loni. Maminky zase požadují atrakce pro děti, alespoň pískoviště, což jim místostarosta opatrně přislíbil, pod podmínkou, že se na ně najdou peníze.

Vlastní kapitolu měla i plánovaná stavba solární elektrárny na bývalé skládce odpadu. Výhrady směřovaly k tomu, že nebyla provedena rekultivace skládky a vůbec k informovanosti o této stavbě, která je dle místních obyvatel nedostatečná. Hlavně co se týká jejích parametrů a případných slíbených výhod z ní plynoucích pro samotnou Olešnou.

Zastupitelstvo města Blanska již v prosinci 2008 schválilo vykoupení pozemků pod velkým hřištěm, i to by se tedy mohlo z pohledu místních dočkat dalšího rozšíření a úprav. Poslední připomínky se týkaly nevyhovujícího stavu požární nádrže, která je dle vyjádření dobrovolných hasičů nebezpečná hlavně pro děti, a pak rychlosti aut a motorek v obci. Mělo by být zajištěno častější měření městskou policií, a to hlavně v ranních a večerních hodinách, kdy je situace nejkritičtější, přejí si místní.

Na Těchově zazněl požadavek na posunutí tabule označující začátek obce blíže k Žižlavicím, protože domy jsou mnohem níž, než je nyní tabule umístěna, a auta zde jezdí velmi rychle. Stále není vyřešen problém s tlakem vody v horní části obce. Zvýšení silnice po opravě způsobilo na některých místech stékání vody na soukromé pozemky, neboť zde chybí patníky – především na dolním konci obce.

Místní požadují opravit cestu do Žlíbků, neboť po zrušení prodejny potravin na Těchově je to nejkratší cesta za nákupy na Obůrku. Rovněž rychlost aut v obci je v Těchově po opravě silnice neúnosná. Řešením by měly být častější kontroly ze strany policie nebo umístění stálých radarů měřících rychlost projíždějících vozidel.

V Lažánkách odpovídal opět místostarosta Jindřich Král. Jak zmínil na poslední tiskové konferenci, 90 % zdejších problémů vychází z doposud nerealizovaného průtahu obcí. Týká se to chodníků, oprav zastávek, požadavku na vybudování přechodů pro chodce u všech zastávek i samotného provozu na komunikaci.

Další stížnosti se týkaly prací v neděli. Místní požadují doplnit do vyhlášky, aby byla neděle stanovena dnem klidu. Tzn. nemohla se sekat tráva, řezat dřevo nebo provádět podobně hlučné činnosti.

Mezi dalšími požadavky jsou např.: vybudování chodníku od penzionu k hřišti, vysázení zeleně nad benzínkou, vybudování kanalizace nebo oprava telefonních sloupů u hřiště.

V Horní Lhotě patří k největším problémům dokončení úprav po výstavbě kanalizace. Nejsou opraveny některé komunikace a u křížku zůstává poškozená lavička. Občanům připojeným na kanalizaci chybí vyjádření o kolaudaci přípojek, která byla přislíbena. Cestu k hájence poškodilo zřejmě zemědělské družstvo. Je nutné ji opravit a občané by si také přáli, aby zde byla prováděna zimní údržba, stejně tak Na Strážném.

Jako problém zde vidí i některé chataře. Ptají se, kam vyvážejí odpadky a odpad ze zahrad. Nelíbí se jim také, když chataři zakládají otevřený oheň. Žádají zde častější kontroly ze strany městské policie.

I když je v rozpočtu výměna oken na hasičce, občanská aktivita je proti. Považuje to za zbytečnou investici, protože v Horní Lhotě dobrovolní hasiči nejsou. Raději by rozšířili počet odpadkových košů v obci. Co zde v dnešní době nejvíc chybí, je dle místních mateřská škola. Počet dětí v obci odhadují na 25 a vybudování mateřské školy by rodičům hodně pomohlo. V té souvislosti byla také zmíněna bývalá školka, dnes ubytovna zahraničních dělníků, kteří v obci dělají hluk a nepořádek.

Mezi dalšími požadavky je ještě vánoční osvětlení, napouštění a čištění hasičské nádrže a opravy uzávěrů vody, které jsou zabetonované.

Na Obůrce se na setkání sešlo šest občanů. V této městské části není založena občanská aktivita. Případní zájemci o její vedení se mohou hlásit u paní Musilové na odboru školství, tel. 516 775 273.

I tak zde ale bylo vzneseno nespočet požadavků. Především by se občané měli vyjádřit k prodeji budovy školy. Výtěžek z jejího prodeje požadují investovat zpět do obce. Již tradičně by zde rádi odstranili všechny sloupy v obci. Poté, co bude zaveden bezdrátový rozhlas.

I zde, podobně jako v dalších městských částech, se probírala rychlost vozidel v obci a požadavek častějšího měření městskou policií, případně instalace zpomalovacích prahů. Potřeba je opravit cestu do Žlíbků, která je spojnicí na Těchov k zastávce autobusů. Dalšími tématy byly výletiště Veranda, ztracené vybavení hřiště a nutnost sjednotit číslování domů.

Na Hořicích si stěžují na nekvalitně provedenou úpravu krajnice komunikace. Další výtky jsou spojeny hlavně se zimním provozem lyžařského areálu. Především kvůli neukázněným řidičům, kteří parkují automobily na točně a autobusy pak nemohou projet. Parkují a překáží i v obci. Proto zde požadují kontroly městské policie a přemístění značky zákazu zastavení od vjezdu na Hořice k parkovišti, kde bude mít větší účinek. Parkoviště, které je poškozené rolbou a při provádění plynu, je potřeba opravit a instalovat na něm osvětlení.

Mezi další priority patří instalace informační tabule „Obytná zóna“, úprava zeleně na cestě Hořice – Olešná, výstavba nových chodníků a oprava lesní cesty ze Starého Blanska na Hořice. Výhrady směřovaly k údržbě zeleně, která je prováděna jen 2× ročně, a nové zastávce na Olešné.

Občané z Klepačova chtějí alespoň provizorní parkovací stání u restaurace, obchodu a u křížku. Dále chodníček od dolní zastávky k restauraci z důvodu bezpečnosti chodců. Vzhledem k tomu, kolik jich cestuje z Blanska hromadnou dopravou, navrhují také zastřešit blanenské autobusové nádraží.

Ani zde se nelíbí ochrana osobních údajů, která nutí komisi pro občanské záležitosti žádat jubilanty o souhlas. Považují to za nedůstojné. Místní chtějí výhledově rozšířit nové sportovní hřiště v rekreační areál. Je také potřeba doplnit vybavení (např. židle) v Dělnickém domě a provádět jeho pravidelné opravy a udržování a realizovat jeho odhlučnění.

Požadují také převést do majetku Města „cestu za domy“ od Lesů ČR. Od toho si slibují především lepší zimní údržbu. A na konec provádět častější kontroly MP především po 22. hodině. Podnapilí občané zde často ruší a obtěžují hlukem a nevhodným chováním.