Pozvánka na zasedání zastupitelstva

2. června 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3243×

14. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 9. 6. 2009 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Návrh programu:

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 14. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 5. Výkup pozemků
 6. Darování vlečkového mostu přes řeku Svitavu
 7. Průmyslová zóna Blansko
 8. Návrhy Změn ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, Olešná u Blanska a Hořice u Blanska, označených jako B36, B38, O4 a Ho1
 9. Odprodej nám. Svobody 10/12 – k. ú. Blansko
 10. Odprodej budovy bez čp. s pozemkem v k. ú. Blansko
 11. Odpis pohledávek z bytů
 12. Informace o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2009/10
 13. Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2004
 14. Příspěvky a dotace z rozpočtu města pro rok 2009 – ŠKOL
 15. Příspěvky a dotace z rozpočtu města pro rok 2009 – OKT
 16. Obecně závazná vyhláška o Městské policii Blansko
 17. Rozbor hospodaření Města, příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí Města za rok 2008
 18. Rozpočtová opatření
 19. Informace o zhodnocování finančních prostředků Města
 20. Poskytnutí účelových půjček
 21. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu
 22. Informace o činnosti Svazku Vak
 23. Ukončení členství v asociaci Národní síť zdravých měst ČR
 24. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 25. Interpelace