Povolené skládky a terénní úpravy na Blanensku

20. července 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 8128×

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) je evidována pouze jedna skládka na ukládání vybraných inertních odpadů a tři lokality, kde je možné provádět terénní úpravy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Skládka

Vysočany-Housko (skládka Vysočany) T: 31.07.2012, provozovatelem je HOUSS RECYCLING s.r.o., IČ: 27705374, se sídlem v Blansku, Gellhornova 2242/18, PSČ 678 01, tel. č.: 516 427 125, 731 507 739 – jednatel společnosti.

Terénní úpravy

Terénní úpravy v lokalitě „Bačina“ Blansko T: 31.12.2010
provozovatelem je pan Stanislav Štreit, Zdíkova 70/3, 678 01 Blansko, tel. č.: 732 533 250 (probíhá již ukončení).

Terénní úpravy v lokalitě „U ovčína“ Rájec-Jestřebí
(probíhá správní řízení o povolení)
provoz bude zajišťovat Město Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí, tel.č.: 516 432 014, 516 433 959 (pro uložení inertního materiálu místních obyvatel).

Terénní úpravy v lokalitě „Žegrov“ v obci Rudice T : 31.12.2010
provozovatelem je Obec Rudice, Radniční 7, 679 06 Jedovnice, tel. č.: 516 443 528 (pro uložení inertního materiálu místních obyvatel).