Prokázání finanční způsobilosti dopravců v roce 2009

24. července 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 5893×

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ukládá dopravcům, kteří hodlají na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti (největší povolené hmotnosti) vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, prokázat finanční způsobilost. Prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši 330.000 Kč pro jedno vozidlo a 180.000 Kč pro každé další vozidlo. Vychází se z evidence nahlášených vozidel u dopravního úřadu.

Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele. Na území Jihomoravského kraje je příslušným dopravním úřadem Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. O splnění finanční způsobilosti vydá dopravní úřad žadateli písemné potvrzení. Potvrzení o finanční způsobilosti vydaná na rok 2009 platí do 31. července roku 2010.

Pokud dopravce finanční způsobilost v daném termínu neprokáže, podá dopravní úřad podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, u příslušného živnostenského úřadu návrh na zrušení koncese.

Další podrobnosti k prokázání finanční způsobilosti a tiskopisy žádostí o potvrzení o prokázání finanční způsobilosti jsou k vyzvednutí na výše uvedeném dopravním úřadu nebo v elektronické verzi na stránkách krajského odboru dopravy.