Změny v dopravním značení na Písečné

1. července 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4002×

Velký rozruch mezi občany sídliště Písečná vyvolala instalace dopravního značení upravující mj. provoz na ulici Jasanové, a to tak, že ji z poloviny nechává obousměrnou a druhou polovinu (od garáží) činí jednosměrnou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V rámci regenerace sídliště Písečná bylo navrženo nové řešení parkování v místech na ulici Jasanové, kde nyní vozy parkují podélně. Navržené řešení by vytvořilo kolmá parkovací stání při využití svahu stávající terasy. Kapacita by tak vzrostla oproti podélným stáním téměř dvojnásobně a zaparkované vozy by se umístily mimo prostor vozovky, čímž by se vyřešil současný nevyhovující stav a zjednosměrnění, tak jak bylo provedeno nyní, by bylo zbytečné.

Družstva domů Jasanová 4 až 22 z obavy ze zastínění svých bytů ve 2. nadzemním podlaží (z prostoru ulice Jasanové zvýšené přízemí) však vyslovila nesouhlas proti tomuto řešení. Vedení Města se rozhodlo mj. i z finančních důvodů nesouhlas akceptovat (nikoliv z důvodů, že by argument zastínění byl opodstatněný). Musela však být přijata náhradní opatření, a to do doby, kdy dopravní situace nabude takových parametrů, že navržené řešení bude muset být beztak realizováno – i přes nesouhlas obyvatel domu Jasanová 4 až 22.

Náhradním řešením je tedy již zmíněné částečné zjednosměrnění ulice Jasanové. Přínosem má být odklonění 40 % intenzity dopravy mimo nejkritičtější úsek ulice Jasanové. To že zůstala řešena obousměrně první polovina ulice, je dáno tím, že z hlediska emisního zatížení je neefektivní automobily z kolmých stání, která na velice krátkém úseku mohou opustit sídliště, nutit k objezdu celého sídliště.

Dopravní situace nejen na sídlišti Písečná vyžaduje od každého účastníka silničního provozu ohleduplnost a toleranci, která je nutností, a jejíž potřeba s rostoucím automobilismem bude stále výraznější. A v tomto ohledu se musí mnoho z nás učit, například i tím, že nově nainstalované značení budou bezezbytku respektovat.