Příspěvky a dotace v sociální oblasti

26. srpna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3326×

Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. V souvislosti s připravovaným rozpočtem města na rok 2010 oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb podmínky a termín předložení žádostí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města na rok 2010 v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci

Formulář žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Blansko v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a seznam příloh k žádosti tvoří přílohu č. 1 a 2 Směrnice č. 3/2005 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1 a 2.

Směrnici č. 3/2005 najdete na stránce s formuláři v části „Ostatní formuláře a dokumenty“, kde je ke stažení v několika formátech.

Vyplněné žádosti s přílohami, v souladu se směrnicí, zašlete do 21.09.2009 na MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko, kancelář č. 20.