Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Městská policie opět měří rychlost v obci

15. září 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4093×

Již v červenci začala opět městská policie měřit rychlost, a to ve vymezených úsecích, označených speciální dopravní značkou. I tak je ale hříšníků víc než dost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Městská policie tuto činnost vykonává na místech určených Policií ČR a v součinnosti s ní, což bylo předmětem uzavřené Dohody o spolupráci ze dne 19. 5. 2009 mezi Krajským ředitelstvím Policie ČR JmK Brno, Městem Blansko a Městskou policií Blansko, kterou schválila rada a podepsala starostka města.

„Smlouvou se vlastně nic nemění, jen je nastavena možnost užší spolupráce mezi městskou a státní policii, přičemž některé závazky, které smlouva obsahuje, probíhají již dnes, např. společné hlídky apod.,“ vysvětluje obsah dohody starostka a dodává, že s vedoucím Územního odboru Blansko Policie ČR v Blansku Miloslavem Klodnerem se ohledně výměny informací o pořádku ve městě pravidelně schází.

Co se týká měření rychlosti, jsou ve smlouvě zmíněny nejproblémovější úseky, např. v Blansku ulice Poříčí a Svitavská, Gelhornova, Masarykova, Dvorská nebo Brněnská. Počátek i konec měřeného úseku musí být označen. Značky strážníci rozmísťují až v konkrétní den měření a podle potřeby je přesouvají na různé úseky, kde je měření prováděno. Měření je pak ze strany MP Blansko prováděno nepravidelně, v různou dobu, a to nejen v samotném městě Blansku, ale i v jeho integrovaných místních částech.

mp_mereni_rychlosti_01
Umístění dopravní značky informující o měření rychlosti na výjezdu z Blanska.

I přes to, že úsek je takhle označený, zjistili strážníci v období měsíce července a srpna celkem 146 přestupků překročení povolené rychlosti vozidel. Z toho na místě vyřídili 70 případů v blokovém řízení uložením pokuty v celkové výši 74.500 Kč. Zbylé přestupky jsou dále řešeny předvoláním řidičů k projednání v blokovém řízení, nebo oznámením místně příslušnému správnímu orgánu.

„Řidiči si značky označující úsek měření rychlosti všimnou často jen tam, kde stojí samostatně. Např. v Lažánkách je ve svém umístění dobře viditelná a přestupku se tam dopustí málokterý řidič. Na přivaděči do Blanska zas je dopravních značek několik za sebou a ceduli tak řidiči mnohdy přehlédnou. Proto zde také častěji překračují povolenou rychlosti v obci a přestupků v tomto úseku zaznamenáváme více,“ říká zástupce ředitele Městské policie v Blansku Stanislav Sotolář.

mp_mereni_rychlosti_02

městská policie

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav