Nové prostory pro mateřskou školu vzniknou v ZŠ Dvorské

2. září 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3734×

Aktuální nedostatek míst v mateřských školách hodlá Město vyřešit přestavbou tříd v ZŠ Dvorské.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V loňském roce byl zvýšený zájem o předškolní vzdělávání vyřešen znovuotevřením rezervní třídy v MŠ Dvorská 96 v budově Dvorská 30. V letošním roce i přes zvýšení kapacity ze stávajících 553 míst na 565 míst od 1. 9. 2009 nemohlo být z kapacitních důvodů přijato 45 dětí. Převážná část z uvedeného počtu byla v kategorii tříletých dětí, 24 z této kategorie by dosáhlo tří let věku až po 1. 1. 2010.

Z dostupných údajů o počtu narozených dětí a předpokládaného trvání zvýšeného zájmu o předškolní vzdělávání ze strany zákonných zástupců tříletých dětí vyplývá potřeba navýšení kapacity pro předškolní vzdělávání na území města Blanska od roku 2010 alespoň o 2 třídy (50 míst).

Město se proto rozhodlo, že za cenu cca 5 mil. Kč upraví dvě třídy v ZŠ Dvorské tak, aby vyhovovaly předpisům pro mateřské školy. V provozu budou ale až od příštího školního roku. Ministerstvo školství nepovolí otevření nových tříd v letošním roce. Schvalovací proces trvá rok od podání žádosti. „My sice dnes zažádáme, ale neotevřeme je dříve než od září 2010,“ potvrdila starostka Jaroslava Králová.

Na kritiku ohledně odprodeje nevyužitých mateřských škol odpovídá: „Jsem přesvědčená, že jestliže je nedostatek dětí, nemá smysl držet budovy, nechat je chátrat a nic s nimi nedělat. Navíc, z hlediska demografického vývoje je jasné, že současný ‚boom‘ nově narozených dětí potrvá jen krátké období. I proto počítáme s přestavbou tříd a jejich využití v budoucnu pro žáky základní školy.“

Protože poptávka po místech v mateřských školách za čas ustoupí, jak děti odrostou a postoupí dál, do základní školy, tak potom tyto třídy může Město využít pro žáky základní školy.

„Legislativně se vše zkomplikovalo také tím, že když bylo dětí málo a bylo potřeba školy naplnit, tak se tomu napomohlo. Např. tím, že byla zavedena povinná docházka do třetího ročníku mateřské školy, která dříve nebyla. Tím se v podstatě uměle naplňovaly školky. Dále ředitelky, aby naplnily počty, přijímaly i děti maminek na mateřské dovolené. A maminky do školky přihlašovaly i děti, které ještě nemají tři roky, protože se proslýchalo, že nebudou volná místa. Některé děti jsou přihlášeny do několika školek. Musí se pečlivě zhodnotit, kolik požadavků je skutečně oprávněných,“ soudí starostka.

Přijímání do školek tak bude mít přísnější pravidla, aby je opravdu využívaly jen matky, které jsou v zaměstnání a nemají děti kam dát. Jak přesně bude tento systém nastaven, ještě v této době není rozhodnuto. Při umísťování nových dětí budou ale ředitelky muset mít jistotu, že maminka chodí do zaměstnání, je přesvědčená starostka.

Miniškolky ani firemní školky v Blansku nejsou. Hlídání v Blansku, a to jen krátkodobé, provádí jako výpomoc maminkám Klub Ratolest. V současné době není pro některé maminky tedy jiná možnost než počkat do příštího školního roku, do otevření nových tříd.