Pozvánka na zasedání zastupitelstva

2. září 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3353×

15. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 8. 9. 2009 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Návrh programu ...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Návrh programu

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva města
 3. Převody pozemků
 4. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 5. GEOSAN GROUP a. s. – Garáže – Písečná, Bytové domy Písečná – Blansko (90 bytových jednotek)
 6. Průmyslová zóna – „BETcom“
 7. Průmyslová zóna – „DAK Blansko“
 8. Schválení dotačního projektu jako součást dokladů žádosti o dotaci Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – IV. etapa
 9. Spolupráce s Rančem Samsara s. r. o. na rekonstrukci místní komunikace
 10. Sběrné středisko odpadů Blansko – schválení podání žádosti o dotaci
 11. Vyřazení rolby z majetku
 12. Odpis pohledávky
 13. Prodej – Vodní 3
 14. Prodej – Sadová 46
 15. Prodej – Obůrka čp. 63
 16. Změna zakladatelských listin společností Služby Blansko, s. r. o. a Technické služby Blansko, s. r. o.
 17. Návrh na rozšíření předmětu činnosti příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26
 18. Zřizovací listiny příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury
 19. Žádost TJ Sokol Lažánky o změnu účelu využití poskytnutého příspěvku
 20. Zřizovací listina příspěvkové organizace Nemocnice Blansko
 21. Udělení souhlasu s vypracováním studie proveditelnosti a podáním žádosti o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu "Technologická centra a elektronické spisové služby v území".
 22. Udělení souhlasu s uzavíráním dohod o partnerství s obcemi správního obvodu Blansko v oblasti zajišťování služeb technologického centra a elektronické spisové služby.
 23. Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy pro předkládání IP 4.1 – vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností.
 24. Rozpočtová opatření
 25. Dotace z rozpočtu města na rok 2009 poskytovatelům sociálních služeb
 26. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 27. Interpelace