Střípky ze zastupitelstva

21. září 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3177×

Se starostkou Jaroslavou Královou krátce o některých usneseních z posledního zasedání zastupitelstva města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Důsledky ekonomické krize postihly rozpočet našehoi města. V rámci rozpočtových opatření se promítla úsporná řešení v celkové výši cca 20 mil. Kč.

Nebudou se realizovat některé plánované investiční akce, což však nesouvisí s nenaplňováním příjmové části rozpočtu, ale důvodem je skluz v projednávání žádostí o dotace u příslušných institucí. Týká se to především projektu opatření na úsporu energie školských zařízení nebo zbudování kompostárny. Počítáme s těmito akcemi v příštím roce.

Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu zakladatelských listin Technických služeb Blansko, s. r. o. a Služeb Blansko, s. r. o. Jsou to společnosti zřízené městem a jejich 100% vlastníkem je Město Blansko. Změnou zakladatelské listiny je vytvoření 5členné dozorčí rady.

Zastupitelstvo schválilo prodej budovy bývalé školy na Obůrce České tábornické unii s tím, že nadále bude v budově umístěna městská knihovna. Dále si Město zajistilo předkupní právo na budovu.

Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej městských bytů v domě na ul. Sadové současným nájemníkům.

Zastupitelstvo souhlasilo se změnami v průmyslové zóně.