Uzavírka silnice Bořitov – Rájec-Jestřebí

29. září 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 6098×

Uzavírka je rozdělena do několika etap. Všechny etapy jsou úplné uzavírky. Viz dále.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

1. úplná, (oba jízdní pruhy) – pro veškerý silniční provoz mimo veřejnou osobní linkovou dopravu:

silnice – II/377 (Tišnov – Č.Hora – Prostějov) v km staničení 20,526–23,600, tj. v úseku od křižovatky se silnicí III/377 22 v Bořitově (konec obce Bořitov ve směru na Rájec-Jestřebí) po křižovatku se silnicí III/374 35 (za městem Rájec-Jestřebí, „U Šamotky“ směr Spešov), mimo veřejnou osobní linkovou dopravu.

Dále kromě pěšího provozu, vozidlům rychlé lékařské pomoci a hasičským vozidlům bude v případě nezbytnosti průjezd umožněn a bude umožněn vjezd dopravní obsluze v Jestřebí tj. trvale bydlícím a vozidlům zajišťující zásobování v této oblasti.

Délka uzavírky: cca 3,074 km

Doba trvání uzavírky: od 1. 10. 2009 do 31. 10. 2009

Silniční provoz bude převeden na objížďkovou trasu během konání stavebních prací takto:

doprava bude odkloněna ve směru:

od Brna: Lipůvka – Šebrov – Kateřina – Blansko – Ráječko – Rájec-Jestřebí, tj. silnice II/379 – II/374 -II/377,

od Svitav: Mladkov – (Lhota Rapotina – Boskovice) – Doubravice n/Sv. – Rájec-Jestřebí, tj. silnice II/150, 374 28, 374 26, II/374 a II/377

2. úplná, (oba jízdní pruhy)silnice – II/377 ve stejném úseku a s vyloučením dopravy, jako v bodě 1.

Dále bude s tohoto úseku vyloučena veřejná osobní linková doprava, a to v průběhu měsíce října 2009 – 3x sobota a neděle. Délka uzavírky: cca 3,074 km

Doba trvání uzavírky:

od 10. 10. do 11. 10. 2009
od 17.10. do 18.10. 2009
od 24.10. do 25.10. 2009

Termíny uzavírek jsou závislé na klimatických podmínkách.

Trasa pro veřejné osobní linkové autobusy bude odkloněna obousměrně: Rájec-Jestřebí – Doubravice nad Svitavou – Klemov – Obora – Bořitov, tj. po silnici II/374 – po místní komunikaci (dále jen „MK“) v Doubravici nad Svitavou – III/374

30 – po MK v obci Obora a Bořitov – III/377 22

Autobusové zastávky: zastávka v Jestřebí bude zrušena bez náhrady

3. úplná, (oba jízdní pruhy) silnice – II/377 prodloužení uzavírky pro vozidla nad 3,5 t. Doba trvání uzavírky: 1. 11. 2009 do 30. 11. 2009

Důvodem uzavírek je pokládka obrusné vrstvy z AB v celém úseku opravované silnice a ukončení stavebních prací na silnici tak, aby mohl být obnovený silniční provoz bez omezení v termínu 30.11. 2009.

Investorem stavby je Jihomoravský kraj.
Zhotovitel je OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno-střed