Změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel

24. září 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4445×

Dne 31. srpna 2009 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nová vyhláška podle svého čl. III nabývá účinnosti dnem 15. září 2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 a 32, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Hlavní změnou, která se dotkne prakticky všech motoristů, je změna obsahu povinné výbavy motorových a přípojných vozidel.

Některé změny budou přitom účinné hned od 15. září 2009, jako například možnost provozovat vozidlo bez rezervní pneumatiky. Pro vozidla kategorií M1 a N1 uvedená do provozu před 15. září 2009 však tato možnost platí pouze tehdy, je-li to se souhlasem výrobce, popřípadě jsou-li vozidla stejného typu uváděna na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s vyhláškou. Vozidlo bez rezervního kola musí být vždy vybaveno sadou pro bezdemontážní opravu pneumatiky, popřípadě musí být uzavřena smlouva na non-stop asistenční služby po celé ČR – např. ACA1213.

Podobně se od 15. září 2009 zavádí nový povinný obsah autolékárniček. Jejich součástí se mimo jiné stane leták o postupu při zvládání dopravní nehody. Podle přechodného ustanovení vyhlášky mohou být nicméně až do 31. prosince 2010 všechna vozidla (stará i nově uváděná do provozu) vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Počínaje dnem 1. ledna 2011 však ve všech vozidlech registrovaných v ČR, tedy i v těch starších, musí již být užita lékárnička, která odpovídá novelizované vyhlášce, včetně jejího doplnění letákem o postupu při zvládání dopravní nehody.

Od 1. ledna 2011 bude také povinné mít v motorovém vozidle (včetně motocyklů) reflexní vestu, resp. oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu.