Výzva k výměně řidičských průkazů

6. října 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 13050×

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010! Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013!

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend vyzývá všechny držitele řidičských průkazů, aby věnovali pozornost tomuto článku a odpovědně přistoupili k povinné výměně řidičských průkazů co možná nejdříve a nenechávali ji na konec roku 2010.

Podle statistiky Ministerstva dopravy zbývá v Blansku vyměnit do konce roku 2010 cca 4.000 řidičských průkazů (stav k 20. 4. 2010).

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s pověřenými úřady bude navíc přikládat ke každému vyměněnému ŘP i ochranný obal a dle příslibu ministerstva i drobný dárek pro ty, kteří nebudou s výměnou otálet. Počet drobných dárků je limitován.

Nenechávejte proto výměnu na poslední chvíli a dostavte se včas. Pracoviště se nachází v suterénu budovy MěÚ Blansko na nám. Republiky. 

nevymenisw 

Kolik mě to bude stát?
Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku.

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu). V Blansku na Odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, tel. 516 775 815.

Co musím mít s sebou?
Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5×4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
Do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč).

Kde najdu více informací?
Zákon č. 361/2000 Sb., internetové stránky Ministerstva dopravy.

Pozn.: rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum vydání, nikoli typ řidičského průkazu (viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.)