Zapojení základních škol do mezinárodní spolupráce

15. října 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3560×

Po ukončení dvou úspěšných projektů Comenius pokračovali pedagogičtí pracovníci Základní školy Blansko, Erbenova 13 ve spolupráci s partnerskými školami v zahraničí a připravili společně projekt s názvem „Feeling good at my school“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projekt je zaměřen na oblast zdravého životního stylu, sportu, zdravé výživy, vytváření pozitivního klimatu ve škole a na prevenci negativních jevů. Dvouletý projekt bude realizován v rámci programu celoživotního vzdělávání Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a kromě blanenské školy jsou do něj zapojeny partnerské školy ze Švédska, Německa, Velké Británie, Nizozemska, Polska a Litvy.

Součástí projektu budou mimo jiné tři tematicky zaměřené workshopy ve Velké Británii, Švédsku a Nizozemsku, během nichž se žáci budou moci zdokonalit v angličtině, která je hlavním komunikačním jazykem projektu. V rámci projektu se uskuteční také několik setkání učitelů z partnerských škol, jedno z nich je plánováno na podzim 2010 také v Blansku.

V týdnu od 29. 9. do 3. 10. 2009 navštívili Základní školu T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 žáci a pedagogové z Stadtteilschule Arheilgen Darmstadt ze SRN. Návštěva se uskutečnila v rámci spolupráce, která mezi oběma školami začala v roce 2003 při realizaci projektu Sokrates. Od počátku spolupráce se uskutečnilo několik vzájemných výměnných pobytů žáků i učitelů. Cílem vzájemných návštěv je ověření schopnosti domluvit se cizím jazykem, vyzkoušet si spolupráci v multikulturním prostředí, pokusit se omezit bariéry a předsudky při styku s cizinou a samozřejmě podporovat zájem o studium jazyka.

Žáci jsou ubytováni v hostitelských rodinách, což znamená těsný vzájemný kontakt s rodilými mluvčími při každodenních činnostech běžného dne. Účastní se rovněž výuky ve škole, spolupracují na vybraném projektu a formou sportovních aktivit si upevňují vzájemné přátelské vztahy. Návštěvou pamětihodností a zajímavostí v nejbližším okolí se žáci seznamují s tradicemi, historií i současností města i regionu.