Zpracování lesních hospodářských osnov

3. října 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4108×

Lesní hospodářské osnovy se vyhotovují za účelem zjištění stavu lesních pozemků a současně slouží pro potřeby výkonu státní správy lesů. Zpracovávají se pro všechny lesní pozemky v zařizovacím obvodu LHC Rájec o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob na období následujících deseti let, jejich zpracování zadává příslušný orgán státní správy lesů v rámci přenesené působnosti, v našem případě odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V závěru roku 2010 končí platnost stávajících lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu lesního hospodářského celku (LHC) Rájec, do kterého náležejí takřka všechna katastrální území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko kromě katastrálních území Brťov u Černé Hory, Býkovice, Dlouhá Lhota, Jeneč a Lubě, která náležejí do zařizovacího obvodu LHC Tišnov, jehož současné lesní hospodářské osnovy platí do konce roku 2011.

Výběrového řízení na zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu LHC Rájec se zúčastnily tři společnosti, ze kterých byla z důvodu nabídky nejnižší ceny i nejrychlejšího termínu vyhotovení vybrána společnost LESPROJEKT BRNO, a. s., se kterou uzavře Město Blansko příslušnou smlouvu.

Posledním dnem měsíce září tohoto roku skončí platnost nařízení Města Blansko, kterým byl vyhlášen záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko. Uvedené nařízení umožňuje vlastníkům lesních pozemků o výměře menší než 50 ha po celou dobu jeho platnosti uplatnit u Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí, své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov.