Myslivost na Blanensku

16. listopadu 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3542×

Začátek listopadu je nejen pro myslivce, ale i pro celou mysliveckou veřejnost obdobím, kdy začínají hony na drobnou zvěř a také naháňky na zvěř černou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ve správním území, které patří do působnosti obce s rozšířenou působností Blansko, se nachází 28 honiteb, které hospodaří na výměře 11.400 ha zemědělské půdy a 23.100 ha půdy lesní. Prováděná sčítání zvěře, ale i výsledky minulých honů potvrzují přetrvávající nízký stav drobné zvěře. 

Koroptve, přestože se již řadu let neloví, se vyskytují v minimálním množství jen v několika lokalitách. Stavy zajíců se též, i přes jejich v podstatě nízký odlov, nezvyšují. Obdobné to je i u bažantů, kterých je o něco více pouze v honitbách, kde dochází k zazvěřování z umělých odchovů. Na dobré úrovni se z hlediska kvality chovu v jednotlivých honitbách jeví zvěř srnčí.

Díky předchozím mírným zimám ve spojení   s letošními příhodnými podmínkami a dostatkem potravy, se zvýšily stavy černé zvěře, která se v honitbách musí regulovat zvýšeným odstřelem. Z toho důvodu se na ni pořádají naháňky, které patří co do počtu ulovené zvěře k nejúspěšnějším.

V tomto období se však nekonají pouze hony, ale začíná i příprava na přikrmování zvěře v zimě. Ve zmíněných honitbách je vybudováno a provozováno 149 zásypů, 415 krmelců a 92 napajedel.

Na závěr snad ještě připomínka pro veřejnost. V období honů by každý návštěvník přírody měl mít na zřeteli zvýšenou pozornost a opatrnost. V zimním období by lidé neměli zvěř u krmelců  zbytečně rušit, neboť právě přečkání zimy pro ni, zejména při vydatné sněhové pokrývce, není vůbec lehké.