„Protialkoholová vyhláška“ strážníkům pomáhá

4. listopadu 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3573×

Dnem 1. 7. 2009 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Po čtyřech měsících její aplikace v praxi lze říci, že Městská policie Blansko má v rukou další fungující nástroj, jak zabezpečit veřejný pořádek ve městě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vyhláškou byly vymezeny zóny, kde je zakázána konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, jedná se o místa s velkou koncentrací občanů, jako je okolí supermarketů, nádraží, pěší zóna, parky, atd. Žádoucí bylo i zakázat konzumaci alkoholu v okolí škol z důvodu možného ohrožení mravní výchovy dětí a mládeže.

Městská policie Blansko při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku denně řeší protiprávní jednání osob, které pod vlivem alkoholu na veřejnosti páchají přestupky, např. budí veřejné pohoršení nebo narušují občanské soužití obtěžováním občanů na ulici. Právě alkohol je spouštěčem tohoto jednání.

Existence „protialkoholové vyhlášky“ umožňuje strážníkům městské policie účinně zasáhnout již předtím, tedy když je osoba přistižena při konzumaci alkoholického nápoje, aniž by se ještě dopustila následného závažnějšího protiprávního jednání.

Takto za první čtyři měsíce účinnosti vyhlášky strážníci zjistili 22 přestupků. Místem spáchání bylo nejčastěji okolí nákupního centra Kaufland a park u zastávky ČD Blansko-město.

Přistižení přestupci se porušením obecně závazné vyhlášky dopustili přestupku proti pořádku v územní samosprávě podle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích. Všechny přestupky byly vyřešeny na místě buď domluvou, nebo udělením pokuty v blokovém řízení, kdy strážníci udělili celkem 8 pokut v celkové výši 4.400 Kč.

Mgr. Stanislav Sotolář
zástupce ředitele MP