Nový úsek silnice na Rájec je otevřen

9. prosince 2009, ostatní, přečteno: 4846×

Dlouhou dobu museli řidiči jedoucí z Blanska před Ráječkem odbočit doprava a projet skrze tuto obec. S otevřením nové části si oddychnou jak řidiči, tak obyvatelé Ráječka.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Otevření III. stavby přeložky silnice II/374 vytváří předpoklad pro odklonění tranzitní dopravy z obce Ráječko, která byla od listopadu 2005 vystavena mimořádnému nárůstu intenzity dopravy. Předpokládá se v ní až 80% snížení provozu. Vyloučení tranzitní dopravy z Ráječka by měla napomoci i nově zřízená provizorní okružní křižovatka na okraji Rájce u šamotky.

To potvrzuje i Ing. Jan Zouhar, ředitel Správy a údržba silnic Jihomoravského kraje: „Nová silnice navazuje na předchozí stavby, které skončily těsně před Ráječkem a vytváří podmínky pro odklonění dopravy z obce Ráječko. Původní silnice od Spešova k Rájci, na niž se tato nová komunikace na konci napojuje, byla opravena jen provizorně, byla provedena jen povrchová úprava a úpravy krajnic. Tento úsek silnice je jen provizorní a v tuto dobu slouží pouze k převedení provozu z nové silnice na křižovatku, která pak rozdělí dopravní proudy ve směru na Bořitov a na Doubravici.“

otevření silnice na Rájec
Silnice byla slavnostně otevřena za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a dalších hostů.

Dokončený úsek je dlouhý 982 m a začíná na křižovatce u obce Ráječko. V jeho trase se nachází čtyři mostní objekty – most přes inundaci před obcí Spešov, podchod pro pěší mezi obcemi Spešov a Ráječko, most přes řeku Svitavu a most přes potok Chrábek. Silnice končí napojením na stávající komunikaci vedoucí od Spešova do Rájce-Jestřebí a ústí v Rájci „u šamotky“, kde je zřízena provizorní okružní křižovatka.

Celá trasa je vedena po násypu v úrovni 1,0 m nad rozlivnou hladinou odpovídající průtoku stoleté vody v řece Svitavě. Nově vybudované těleso je tak rovněž součástí protipovodňové ochrany Spešova. Pro ochranu přilehlých obytných budov před hlukem byly kolem Spešova a Ráječka vybudovány protihlukové stěny. Na svazích nového silničního tělesa jsou provedeny vegetační úpravy.

Stavba si vyžádala demolici stávající čističky odpadních vod a přepojení kanalizace Spešova na tlakovou kanalizaci vybudovanou podél nové silnice v rámci intenzifikace ČOV Blansko.

podchod Ráječko – Spešov
Podchod mezi Spešovem a Ráječkem. V místech bývalého spojovacího mostku.

Náklady na tuto třetí etapu se vyšplhaly na více jak 120 mil. Kč. Větší část nákladů by měla uhradit dotace EU, a to až ve výši 85 %.

Historie stavby

I. stavba
Blansko – Horní Lhota, červenec 2003 – září 2004, 1,332 km, 66,408 mil. Kč

II. stavba
Horní Lhota – Ráječko, říjen 2004 – listopad 2005, 0,940 km, 66,716 mil. Kč

III. stavba
Ráječko – Spešov, červen 2008 – listopad 2009, 0,982 km, 120,690 mil. Kč

„S městem Rájec jsme nyní dohodnuti, že tento nový úsek je tzv. stabilizační. Propojení Rájce s Ráječkem je odloženo na pozdější dobu. Projednávají se další varianty. Přednostně chceme řešit odklonění dopravy v Rájci výstavbou etapy „Rájec – přeložka“, která bude odvádět dopravu z centrální části města Rájec,“ popisuje Ing. Zouhar další plány, jejichž realizace má začít v roce 2011.

napojení u Spešova
Pohled k Rájci. Na konci napojení na silnici Spešov – Rájec.