Pozvánka na zasedání zastupitelstva

3. prosince 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3135×

16. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 8. 12. 2009 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU    

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodeje pozemků
 4. Výkupy pozemků
 5. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 6. Regenerace panelového sídliště Blansko-Písečná, IV. etapa
 7. Průmyslová zóna Blansko
 8. Prodej – garáž
 9. Výjimka z „Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví města Blansko“
 10. Prodej – Sadová 46
 11. Prominutí poplatku z prodlení
 12. Schválení dodatku č. 7 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 13. Informace k pořizování ÚPD na území města Blansko
 14. Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky
 15. Žádost ASK Blansko o změnu účelu využití příspěvků na sportovní soutěže
 16. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko
 17. Žádost TJ ČKD Blansko
 18. Rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2010
 19. Rozpočtová opatření
 20. Informace o zhodnocování volných finančních prostředků města k 30.09.2009
 21. Poskytnutí účelové půjčky ze SFRB ČR
 22. Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy MVČR č. 53 k předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení v úřadech veřejné správy
 23. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 24. Interpelace