Ikony opět v soutěži o nejlépe opravenou památku

28. ledna 2010, kultura, přečteno: 3795×

Jihomoravský kraj vyhlásil již třetí ročník této soutěže. Církev československá husitská přihlašuje, stejně jako v minulém ročníku, restaurované ikony.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Na základě vyhlášení soutěže přihlašujeme ikony restaurované v roce 2009 – a to středové ikony horního ikonostasu ‚Ježíš Kristus Pantokrator  – přímluvce‘ a  ‚Poslední večeře Páně‘,“ informuje o rozhodnutí rady starších Helena Ladičová. V minulém ročníku stály ikony z kostelíku proti velkým a neporovnatelným památkám, např. zámkům. I tak se podařilo získat 4. cenu, která nakonec přinesla 30.000 Kč.

Ze všech do soutěže navržených památek bude komisí vybráno maximálně 30 nejlepších návrhů a ty budou soutěžit o ceny ve třech kategoriích:

  1. velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory,...)
  2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování   
  3. drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, poklony, …)

Projdou-li tedy ikony výběrovým řízením mezi nejlepších 30 památek, mají větší šanci uspět ve své kategorii. Kostelík a ikony jsou především blanenské kulturní památky. „Opravena a finančně zajištěna je cca polovinu projektu ‚Restaurování ikon a ikonostasu‘, a proto by nám peníze získané v soutěži velmi pomohly v pokračování realizace projektu,“ přeje si úspěšně dokončit celý projekt Helena Ladičová.

Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty budou uveřejněny  na internetu. Hlasování proběhne prostřednictvím SMS, které zaručují nejvyšší objektivitu hlasování. Každé památce bude možné přidělit z jednoho telefonu jeden hlas. Na webové stránce soutěže bude návod, jak postupovat při hlasování. Dle počtu obdržených hlasů bude stanoveno konečné pořadí a přiděleny ceny.

Hlasuje se pomocí SMS.
Začátek hlasování bude 1. února 2010, hlasování bude ukončeno  28. února 2010.
O počátku hlasování a kde tak lze učinit vás budeme informovat na www.blansko.cz a ve zpravodaji.

Ocenění:
Souhrnné ocenění 300 000 Kč bude rozděleno podle počtu získaných hlasů následovně:
V kategorii 1. budou oceněna první dvě místa částkou 150 000 Kč a 50 000 Kč.
V kategorii 2. a 3. jen první místa v částce po 50 000  Kč.

Zda ikony letos v soutěži uspěly, se dozvíme v březnu tohoto roku.

Restaurované ikony

Při restaurování ikon byly zaceleny praskliny podkladu, proveden průzkum malby a na jeho základě odstraněny přemalby a provedena oprava dle původní barevnosti, oprava rámů a obnoveno zlacení rámů, které bylo při předcházejícím restaurování v roce 1949 doplněno žlutou barvou. Restaurování těchto dvou ikon prováděla akademická malířka Renata Bartoňová na základě doporučení NPÚ, územního  odborného  pracoviště v Brně a  bylo ukončeno v červnu 2009. V současné době pokračuje restaurování dalších ikon horního ikonostasu.

ikona
ikona večeře páně